วิเชียรย้ำ4นโยบายให้บช.ยึดปฏิบัติ

วันที่ 04 ต.ค. 2553 เวลา 22:05 น.
 

ผบ.ตร. แถลงนโยบาย4ระยะให้แต่ละบช.ยึดไปปฎิบัติ เผยเลื่อนก.ตร.เป็น 15 ต.ค.

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ได้แถลงมอบนโยบายภาพรวมของตำรวจ ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี รองผบ.ตร. ที่ปรึกษา(สบ10) ผู้ช่วยผบ.ตร. ผู้บัญชาการทุกหน่วย ผู้บังคับการอำนวยการทุกหน่วยและผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรงสำนักงานผบ.ตร.เข้าร่วมรับฟัง

ทั้งนี้นโยบายในภาพรวมที่พล.ต.อ.วิเชียร แถลงนั้นคือ นโยบาย 4 ระยะ ที่ เคยเปิดเผยในสมัยที่รับตำแหน่งผบ.ตร. 7 ก.ย. ที่ผ่านมา ประกอบด้วย นโยบายเฉพาะหน้าที่ต้องการให้เกิดผลทันที และต่อเนื่อง ได้แก่ การปกป้องเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ข้าราชการทุกนายที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนต้องปฎิบัติหน้าที่เสมือนญาติของตนเอง เลิกพฤติกรรมข่มขู่รีดไถ โดยจะให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละพื้นที่สุ่มตรวจหากพบนายตำรวจรายใดมีพฤติกรรมข่มขู่ รีดไถประชาชนจะถูกดำเนินการทั้งอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาด

2.นโยบายระยะเร่งด่วน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ช่วงเวลา “ปัดกวาดบ้าน ร่วมใจพัฒนา” เพื่อปรับปรุงพัฒนาสถานีตำรวจให้เป็นที่พึ่งประชาชนอย่างแท้จริง จัดกิจกรรม “จิตอาสา” ทำประโยชน์เพื่อสังคม และสร้างความสามัคคีกลมเกลียวของข้าราชการตำรวจทุกระดับชั้น

3. นโยบายสำคัญ ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเสริมสร้างให้ ตร. สามารถควบคุมปัญหาอาชญากรรมได้ สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชนของตนเอง

4.นโยบายระยะ1-3 ปี ตร. ต้องเดินหน้าอย่างมีทิศทาง คือตำรวจต้องได้รับการยอมรับจากประชาชน

ขณะที่พล.ต.อ.วิเชียร กล่าวเพียงว่า มอบนโยบายตามที่เคยแถลงไปแล้ว ทั้งนี้สำหรับการประชุมก.ตร.เพื่อพิจารณาวาระแต่งตั้งระดับรองผบช.และผบก.นั้นจะเลื่อนไปก่อนเป็นช่วงวันที่ 15 ตุลาคม