"สุทธิพงษ์"ตรวจผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 เวลา 15:17 น.
"สุทธิพงษ์"ตรวจผลการดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจความคืบหน้าผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาระดับชั้นต่อไป

เมื่อวันที่ 15ธ.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด ณ โรงเรียนวัดดอนทอง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ พร้อมมอบนโยบายให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การเปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจเร่งสำรวจจำนวนตลาดในเขตพื้นที่ว่าสามารถเพิ่มพื้นที่ในการจัดตั้งแผงสินค้าเพิ่มได้หรือไม่ด้วย