พระสังฆราชร่วมนั่งอธิฐานจิตปลุกเสกพระกริ่งและเหรียญพุทธโสธรเพื่อทุนการศึกษา

วันที่ 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09:53 น.
พระสังฆราชร่วมนั่งอธิฐานจิตปลุกเสกพระกริ่งและเหรียญพุทธโสธรเพื่อทุนการศึกษา
สมเด็จพระสังฆราชฯร่วมนั่งอธิฐานจิตพิธิพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร“รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60"ประดับพระนามย่อ ออป.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60" ประดับพระนามย่อ ออป. และทรงมีพระเมตตาร่วมนั่งอธิษฐานจิตภาวนา ร่วมกับพระสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จำนวน 9 รูป นำโดยพระพรหมมุนี ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์อันเป็นมงคลในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานโครงการจัดสร้าง และดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดทุนการศึกษาให้เด็กยากไร้ ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า มีการเปิดจองพระกริ่งและเหรียญพระพุทธโสธร “รุ่นร่วมจิตต์น้อมเกล้า 60”ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60 มีผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองเป็นยอดทั้งสิ้น กว่า 30 ล้านบาท

ดร.วันดี กล่าวว่า ผู้ที่สั่งจองนอกจากจะได้บุญกุศลจากการช่วยเหลือเด็กยากไร้ทั่วประเทศให้ได้มีทุนการศึกษาแล้ว ยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปหักลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

นอกนี้ยังได้กำหนดพิธีพุทธาภิเษกขึ้น 1ครั้งคือวันที่ 15 ธ.ค.60 เวลา 13.59 น. ณ พระอุโบสถ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

บทความแนะนำ