ราชทัณฑ์พักการลงโทษ "ปริญญา-วาสนา" อดีต กกต.

  • วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 15:19 น.

ราชทัณฑ์พักการลงโทษ "ปริญญา-วาสนา" อดีต กกต.

ราชทัณฑ์พักการลงโทษ ปริญญา นาคฉัตรีย์ - วาสนา เพิ่มลาภ อดีต ก.ก.ต. พร้อมนักโทษรวม283 ราย

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  เปิดเผยว่า ในวันที่ 12 ธ.ค. ได้มีการประชุมคณะกรรมการพักการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 โดยมีคณะกรรมการ พักการลงโทษจากหน่วยงานต่างๆ  ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ส.  กรมการปกครอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสุขภาพจิต สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานยุติธรรม และสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิจารณา 

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวว่า ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้พักการลงโทษนักโทษเด็ดขาด จำนวน  283 ราย รวมทั้ง น.ช.ปริญญา นาคฉัตรีย์  อายุ 76 ปี และ น.ช.วาสนา เพิ่มลาภ  อายุ 76 ปี อดีต กกต. ที่ต้องโทษคดีกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่    เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประพฤติ  มิชอบในการปฎิบัติหน้าที่ กำหนดโทษจำคุก 2 ปี  ซึ่งทั้งคู่ได้ต้องโทษจำคุกมาแล้ว 1 ปี  6 เดือน 13 วัน โดยทั้ง 2 ราย   ต้องปฏิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติ ตามโทษจำคุกที่เหลือ เป็นเวลา 5 เดือน 22 วัน

พ.ต.อ. ณรัชต์ กล่าวว่า  ในปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา มีผู้ต้องขังที่ขอรับ การพักการลงโทษทั้งหมด 4,506 รายจากทั่วประเทศ และได้รับการอนุมัติการพักการลงโทษ เป็นจำนวน 2,636 ราย  คิดเป็นร้อยละ 57.98  จากผู้ขอรับพักการลงโทษทั้งหมด การพักการลงโทษ ถือเป็นการปลดปล่อยออกไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาศาลภายใต้เงื่อนไขคุมประพฤติที่กำหนดการพักการลงโทษมิใช่สิทธิของผู้ต้องขัง แต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีมีความก้าวหน้าทางการศึกษาทำงานเกิดผลดีแก่เรือนจำหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษ การพักการลงโทษจึงถือเป็นการให้โอกาสผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีจะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้ก่อนกำหนดต้องโทษ         

ข่าวอื่นๆ