คลิปข่าว สปสช.โครงการรักษาฟรี 48 ล้านคน

วันที่ 04 ต.ค. 2553 เวลา 08:39 น.
สำนักงานหลักประกันแห่งชาติยืนยันโครงการหลักประกันถวนหน้ายังคงเดินหน้าต่อไป