อนามัยโลกยกย่องไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับคุณภาพ

วันที่ 09 ธ.ค. 2560 เวลา 16:31 น.
อนามัยโลกยกย่องไทยมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับคุณภาพ
สปสช.เผยองค์การสหประชาชาติยกไทยต้นแบบประเทศไม่รวยแต่สามารถทำให้ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพได้

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วันที่ 12 ธันวาคม 2560เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลกโดยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2555 เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for All) โดยสนับสนุนให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นเป้าหมายที่ทุกประเทศสามารถบรรลุได้ เป็นการลงทุนอย่างฉลาดของรัฐที่ทำเพื่อประชาชนทุกคน

สำหรับประเด็นการรณรงค์ในปี 2560 คือ “Rise for Our Right” สื่อถึงการร่วมกันลุกขึ้นมาเพื่อสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเรา เพื่อแสดงให้ประชาคมโลก และประเทศสมาชิก สนับสนุนให้ประชากรได้ตระหนักถึงสิทธิที่จะมีหลักประกันสุขภาพ และการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ซึ่งในระดับสากลนั้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือเป็นสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ

"ในส่วนบริบทของประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากว่า 16 ปีแล้ว และได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นต้นแบบประเทศไม่รวย แต่สามารถทำให้ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่มีคุณภาพได้ ซึ่งไทยก็เข้าร่วมเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนานาชาติเพื่อเป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) และเป็นต้นแบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแต่ละประเทศสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ"นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าร่วมประชุมเวทีวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก หรือ Universal Health Coverage Forum ประจำปี 2560 Health for All, Rising for Our Right to Universal Health Coverage ในวันที่ 12-15 ธันวาคมนี้ ที่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าของแต่ละประเทศในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด การเสนอความสำเร็จของประเทศหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็นต้นแบบซึ่งไทยเป็นหนึ่งในนั้น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยนพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะบรรยายในหัวข้อ อนาคตของระบบสุขภาพ ต้นแบบการใช้ข้อมูลสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในยุคต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต