ไทยใช้เวทีอาเซียนกล่อมญี่ปุ่นหนุนลดโลกร้อนพัฒนาป่าไม้

  • วันที่ 04 ต.ค. 2553 เวลา 07:37 น.

ไทยเล็งใช้เวทีอาเซียน กล่อมญี่ปุ่นหนุนทั้งคนและเงิน ช่วยไทยในโครงการลดโลกร้อนและพัฒนาป่าไม้

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมไทยคณะกรรมการร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 5-8 ต.ค.นี้ ที่ จ.กระบี่ ฝ่ายไทยจะร่วมกับอาเซียนผลักดันข้อเสนอโครงการของไทย 2 โครงการ ที่เป็นการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เรื่องการลดโลกร้อน และการพัฒนาป่าไม้ เพื่อให้ญี่ปุ่นส่งผู้เชี่ยวชาญและสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการร่วมกัน

“ทางกรมได้หารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำโครงการ และจะเสนอในนามของอาเซียนขอให้ญี่ปุ่นเข้ามาช่วยเหลือ” นางศรีรัตน์ กล่าว

พร้อมกันนี้ ประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นจะหารือถึงแนวทางในการเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุนภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุ่น ที่เดิมกำหนดให้ได้ข้อสรุปภายในเดือน ส.ค. 2554 แต่ขณะนี้ประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่มีการจัดทำความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับญี่ปุ่น ที่ครอบคลุมด้านการค้าบริการและการลงทุนอยู่แล้ว ทำให้ประเทศอาเซียนจะต้องหารือท่าทีร่วมกัน เพื่อให้ข้อผูกพันและกติกาที่ใช้ในการจัดทำความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุน เป็นที่ยอมรับร่วมกันทั้งอาเซียนและญี่ปุ่น

นอกจากนี้ อาเซียนจะหารือในประเด็นทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดของสินค้าบางรายการ เพื่อปรับให้มีความสอดคล้องกับระบบพิกัดฮาร์โมไนซ์ปี 2550 เพื่อป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าดังกล่าว มาเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปยังญี่ปุ่น

สำหรับสถิติมูลค่าการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าของไทยภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียนญี่ปุ่น พบว่าผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงปี 2552 มีผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิภายใต้ความตกลงนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.07 ล้านเหรียญสหรัฐ

ขณะที่สถิติการใช้สิทธิส่งออกในปีนี้ช่วงเดือน ม.ค.มิ.ย. มีมูลค่า 11.03 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่าผู้ส่งออกไทยให้ความสนใจและเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ในการใช้สิทธิภายใต้ความตกลงนี้ดียิ่งขึ้น

 

ข่าวอื่นๆ