ครูขอลดดอก1%

วันที่ 04 ต.ค. 2553 เวลา 07:32 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเสนอ “อภิสิทธิ์” ขีดเส้นดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 4.5% แทน 5.5% ออมสิน

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (ชสอค.) จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องภายในเดือน ต.ค.นี้

สำหรับสาระสำคัญแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ครู คือ ให้รวมภาระหนี้ทุกรายการไว้ที่เดียวกัน และให้เลือกสหกรณ์ออมทรัพย์หรือธนาคารที่ร่วมโครงการอนุมัติเงินกู้ให้ครอบคลุมภาระหนี้ทั้งหมด ในอัตราดอกเบี้ยไม่ควรเกิน 4.5% ต่อปี ถึงจะแก้ไขปัญหาได้

ทั้งนี้ แม้ว่ารัฐบาลได้ให้ธนาคารออมสินมาช่วยปล่อยกู้ให้ครู แต่คิดอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ลบ 0.5% ซึ่งดอกเบี้ยก็ยังคงสูงอยู่ (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ของธนาคารออมสินอยู่ที่ 6%)

“ปัญหาหนี้ครูหากแก้ไขสำเร็จจะนำไปขยายให้มีการรวมกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการประเภทอื่นๆ เช่น ทหาร ตำรวจ พยาบาล ฯลฯ ที่จะเป็นหัวขบวนในการแก้ไขหนี้สิน” นายเฉลิมพล กล่าว

ปัจจุบันครูมีหนี้สินรวมประมาณ 1 ล้านล้านบาท โดยเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 7 แสนล้านบาท หนี้จากโครงการพัฒนาชีวิตครู 9 หมื่นล้านบาท และหนี้จากโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครู (ช.พ.ค.) 2 แสนล้านบาท