สุขาสาธารณะแสนไฉไล ปลดทุกข์คลายใจ...สบายๆ

วันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 11:05 น.
สุขาสาธารณะแสนไฉไล ปลดทุกข์คลายใจ...สบายๆ
 โดย โสภิตา สว่างเลิศกุล 

 เพิ่งผ่านพ้นวันสุขาโลก (World Toilet Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 19 พ.ย.ของทุกปี โดยองค์การสุขาโลก (World Toilet Organization) มีการประชุมสุขาโลกครั้งที่ 14 ประจำปี 2017 ที่นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นเจ้าภาพ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา

 วันสุขาโลกใช้เป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมต่างๆ ทั่วโลก เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขอนามัยในการใช้ห้องสุขา ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดของห้องน้ำและห้องสุขาให้มากขึ้น

 ขณะเดียวกัน ก็เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ผู้คนที่ยังต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสุขอนามัยได้พยายามปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตในด้านการขับถ่ายที่มีอนามัยมากขึ้น

 สำหรับในปี 2560 นี้ วันสุขาโลก ได้รณรงค์ในหัวข้อหลักว่า น้ำเสีย (Wastewater) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมรณรงค์ให้สอดคล้องในหัวข้อ “เส้นทางส้วม ครบวงจร” ( where does our poo go?) เพื่อสร้างความตระหนักถึงการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ ป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคลงสู่แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม

 นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลห้องน้ำมาตรฐานดีเด่น จำนวน 19 แห่ง ซึ่งเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีความโดดเด่นตามบริบทของแต่ละสถานที่ แบ่งเป็น กลุ่มสถานที่ราชการ ได้แก่ สำนักงานเขตประเวศ เขตจอมทอง เขตบางซื่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม

 กลุ่มศาสนสถาน ได้แก่ วัดสิริกมลาวาส และวัดเจ้าอาม

 กลุ่มสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดราชนัดดา โรงเรียนวัดสุขใจ โรงเรียนนานาชาติ NIST

 กลุ่มร้านอาหาร ได้แก่ ร้านส้มตำเจ้าคุณ ร้านพระราม 9 ไก่ย่าง

 กลุ่มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ บริษัท บางจากกรีนเนท สาขาพหลโยธิน กม.22 บริษัท เจตน์แอนด์จิน เอเนอร์จี (PTT) บริษัท ตากสินบริการ (Shell)

 กลุ่มห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามดิสคัฟเวอรี่ เอ็มควอเทียร์ แม็คโคร จอมทอง และเซ็นทรัลซิตี้ บางนา

 พงศธร ศิริธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบฯ กล่าวในงานมอบรางวัลสุดยอดสุขาสาธารณะของกรุงเทพมหานครในตอนนั้นว่า ห้องน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนจะเข้ามาใช้บริการ หากห้องน้ำไม่ดีหรือไม่สะอาดจะทำให้ผู้คนไม่ประทับใจในการรับบริการจากสำนักงานเขต ทั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับรางวัลสุดยอดส้วมประจำปี ห้องสุขาที่เขตก็มีความสะอาด เพียงแต่เก่าเนื่องจากมีการใช้งานมานานกว่า 46 ปี จึงต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิดปรับปรุงห้องสุขาอย่างทันสมัย ให้สะอาด ดูดี น่าใช้ ให้ประชาชนเข้าห้องน้ำอย่างมีความสุข และประหยัดงบประมาณมากที่สุด

 ในงานเดียวกันนั้น วรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บอกว่า ห้องน้ำที่ศูนย์ราชการฯ ใช้งานมานานกว่า 10 ปี มีสภาพเสื่อมโทรม จึงอยากปรับปรุงให้ดีขึ้น ภายใต้แนวคิดการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ควบคุมแสงสว่างอย่างเพียงพอ ใช้ไฟแอลอีดี ระบบก๊อกน้ำเป็นระบบเซ็นเซอร์ และดูแลไม่ให้มีกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ

 เขาบอกอีกว่า รู้สึกดีใจที่ศูนย์ราชการฯ ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี หลังจากนี้จะทยอยปรับปรุงห้องน้ำภายในศูนย์ราชการฯ ให้ดีขึ้นและได้มาตรฐาน โดยมีห้องน้ำที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างในการพัฒนา แต่รูปแบบการปรับปรุงอาจจะมีการปรับแบบ ซึ่งฝ่ายจัดการอาคารจะเป็นผู้พิจารณาแนวคิดการปรับปรุงห้องน้ำ

 นั่นคือความมุ่งมั่นในการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือการใช้สุขาสาธารณะอย่างมีจิตสำนึกที่ดี เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร

 มาร่วมปรับปรุงสุขาสาธารณะให้ได้มาตรฐาน มีความสะอาด สะดวก โล่ง โปร่ง สบาย ประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะห้องน้ำผู้พิการ โดยช่วยกันรักษาความสะอาดสุขาสาธารณะ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคนที่ใช้บริการสุขาสาธารณะทุกแห่ง