ทส.-เกษตรฯเตรียมจับมือตรวจพิสูจน์ "หนอนตัวแบนนิวกีนี"

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 16:09 น.
ทส.-เกษตรฯเตรียมจับมือตรวจพิสูจน์ "หนอนตัวแบนนิวกีนี"
ทส.-เกษตรฯ เข้าใจตรงกันแล้ว เตรียมจับมือตรวจพิสูจน์ “หนอนตัวแบนนิวกีนี” ก่อนเสนอปรับบัญชีและมีมาตรการกำจัด

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการ ในฐานะโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมมือกับ ทส.เพื่อทำงานและให้ข้อมูลร่วมกันกรณีหนอนตัวแบนนิวกินี ไม่ให้สังคมเกิดความสับสน

นายประลอง กล่าวว่า การทำงานจะเป็นไปตามแนวทางที่วางแผนไว้ คือ กรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการตรวจพิสูจน์ทราบว่าเป็นหนอนตัวแบนนิวกินีจริงหรือไม่ และมีปัจจัยการรุกรานระบบนิเวศอยู่ในระดับใด เมื่อได้ความชัดเจน จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อปรับบัญชีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจากบัญชี 4 มาเป็นบัญชี 1 จากนั้นก็จะมีมาตรการรองรับ เช่น การกำจัด  หรือมีมาตรการดำเนินการใดๆ โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอทำความเข้าใจกับสังคมว่า การทำงานในเรื่องชนิดพันธุ์ต่างถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานในรูปคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ (กอช.) ที่มีพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รมว.ทส.เป็นประธาน และมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น  กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น  ซึ่งเรื่องนี้ได้ทำความเข้าใจกับนายสรวิช ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรฯ และเข้าใจตรงกันแล้ว