"พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท" พระวิมานที่สถิตแห่งพระบรมอัฐิ

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 08:59 น.
"พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท" พระวิมานที่สถิตแห่งพระบรมอัฐิ
ประวัติธรรมเนียมอัญเชิญพระบรมอัฐิมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

แต่เดิมนั้น พระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี จะประดิษฐานอยู่ ณ หอพระธาตุมณเฑียร ตั้งอยู่เบื้องตะวันตกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณในเขตพระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1-3 และพระบรมวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อสร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้ว พระองค์ทรงรำลึกถึง สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี จึงให้อัญเชิญพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี จากหอพระธาตุมณเฑียรมาประดิษฐาน ณ พระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท จึงเป็นธรรมเนียมอัญเชิญพระบรมอัฐิมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ตราบจนปัจจุบัน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทแล้ว ทรงสร้างหอพระอัฐิขึ้น ณ ชั้นบนปราสาทองค์กลาง หรือที่เรียกว่า พระวิมาน พระบรมอัฐิและพระอัฐิในพระวิมานชั้นบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองค์กลางมี ดังนี้ พระบรมอัฐิในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นอกจากนี้ ยังมีพระอัฐิของ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในส่วนของพระสรีรางคารและพระบรมสรีรางคาร ในสมัยโบราณชาวภูษามาลาจะนำพระบรมราชสรีรังคาร พระราชสรีรังคาร พระสรีรังคาร รวมใส่ห่อผ้าขาวไว้ มัดปากให้เรียบร้อย เตรียมหินสามก้อนปิดทอง เงิน นาค หุ้มผ้าแดงไว้เพื่อสำหรับถ่วงน้ำ เมื่อถึงพิธีก็จะนำพระบรมราชสรีรังคาร พระราชสรีรังคาร พระสรีรังคาร ลอยในขันสาครพรมน้ำหอมสุคนธ์แล้วจึงลอยในแม่น้ำ นำหินหุ้มผ้าแดงถ่วงให้จมลงไป เป็นเสร็จการลอยอังคาร เมื่อรัชกาลที่ 5 ทรงสร้างสุสานหลวงที่วัดราชบพิธแล้ว ก็เกิดธรรมเนียมเก็บเถ้าพระบรมราชสรีรังคาร พระราชสรีรังคาร พระสรีรังคาร และพระอัฐิบรรจุไว้ที่ถ้ำศิลา (กล่องหิน) ในที่สุด

1.หอพระธาตุมณเฑียร ตั้งอยู่เบื้องตะวันตกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในเขตพระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1-3 และพระบรมวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์

2.แต่เดิมนั้น พระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีจะประดิษฐานอยู่ ณ หอพระธาตุมณเฑียร ตั้งอยู่เบื้องตะวันตกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในเขพระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง