ประชาชนจับจองพื้นที่รอชมริ้วขบวนเชิญพระบรมราชสรีรางคาร

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 08:46 น.
ประชาชนจับจองพื้นที่รอชมริ้วขบวนเชิญพระบรมราชสรีรางคาร
ประชาชนทยอยเข้าจับจองพื้นที่ตามเส้นทางริ้วขบวนเชิญพระบรมราชสรีรางคารไปยังวัดราชบพิธฯและวัดบวรฯ

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณริมทางเท้าถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย ถนนราชดำเนินใน เพื่อเฝ้ารอรับเสด็จฯ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่จะเสด็จฯมายังพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในเวลา 10.30 น.

นอกจากนี้ประชาชนยังเฝ้ารอชมการเคลื่อนริ้วขบวนที่ 6 ในเวลา 17.30น. ซึ่งจะเป็น ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร

ทั้งนี้ประชาชนได้นำพวงมาลัยและดอกไม้สดมาถวายสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ซุ้มบริเวณริมกำแพงระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ หน้าพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่อง