กรมชลประทานระบายน้ำค้างทุ่งตามแผนเริ่ม1พ.ย.60

วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 20:17 น.
กรมชลประทานระบายน้ำค้างทุ่งตามแผนเริ่ม1พ.ย.60
กรมชลประทานเร่งระบายน้ำค้างทุ่งตามแผนเริ่ม1พ.ย.60 ลั่นไม่ทำส่งเดชให้ประชาชนเดือดร้อนตามที่มีข่าวลือ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  กรมชลประทานได้มีการทำแผนปฏิบัติการ หรือแผนการระบายน้ำออกจาทุ่งเจ้าพระยาทั้ง 12 ทุ่งและทุ่งบางระกำอีก 1 ทุ่ง  โดยทั้งหมดเป็นแผนการดำเนินการชัดเจน และร่วมทั้งกระทรวงเกษตรฯตะเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมได้ทำแผนการระบายน้ำในทุ่งต่างๆไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ได้มีการปล่อยส่งเดชแบบที่มีการลือแน่นอน โดยจะเริ่มระบายตั้งแต่ 1 พ.ย.  2560 เริ่มที่ทุ่งบางระกำก่อนเนื่องจากเป็นทุ่งแรกที่เก็บน้ำและเพื่อป้องกันน้ำเน่าโดยในทุ่ง  500  ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) ตั้งแต่ 1-30  พ.ย. 60  ต้องเก็บไว้เพื่อการทำเกษตรในพื้นที่  100  ล้านด้วย ทั้งนี้การระบายจะสอดคล้องกับสภาวะของฝนในแต่ละพื้นที่ร่วมทั้งอิทธิพลของน้ำขึ้น น้ำลงด้วย และในช่วงเดือนพ.ย. น้ำทะเลหนุนจะเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆ กรมจะบริหารให้สอดคล้องกัน ใน 12 ทุ่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาคือทุ่งเชียงรากจะเริ่ม18พ.ย.-2 ธ.ค.  60  ทุ่งท่าวุ้งเริ่ม21 พ.ย.- 5 ธ.ค.  60  ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสักเริ่ม 15 –29 พ.ย. 60 ทุ่งบางกุ่ม เริ่ม  18พ.ย.- 2 ธ.ค. 60  ทุ่งบางกุ้ง เริ่ม  18 พ.ย.- 2 ธ.ค. 60  โครงการรังสิตใต้เริ่ม 15พ.ย.- 29 .ย.  60  ทุ่งบางบาล-บ้านแพน เริ่ม15 -29พ.ย. 60 ทุ่งป่าโมก เริ่ม21พ.ย.-20 ธ.ค.  ทุ่งผักไห่ เริ่ม18พ.ย.-17 ธ.ค. ทุ่งเจ้าเจ็ด เริ่ม15พ.ย.- 14 ธ.ค.  60  โครงการโพธิ์พระยา เริ่ม 21 พ.ย.  60 – 4 ม.ค. 61  โครงการพระยาบรรลือ รับน้ำผ่านทุ่ง 100  ลบ.ม.ต่อวินาที

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลฯกล่าวว่า  กรมเตรียมงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำของฝั่งตะวันตกและทุ่งต่างๆ เพื่อต่อไปจะมีการระบบการรับน้ำเข้า-ออกที่ขัดจนและควบคุมได้แบบเต็มรูปแบบ  ซึ่งที่ผ่านมา การนำน้ำเข้าทุ่งจะผ่านการพิจารณาของกลุ่มผู้ใช้น้ำและชุมชน ร่วมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนที่จะนำน้ำเข้าไปกักเก็บ