เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระบรมศพร.9 ณ ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 19:42 น.
เปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระบรมศพร.9 ณ ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
รัฐบาลเปิดให้สั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ 1พ.ย.60

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.60 นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ไปกำหนดวิธีการเพื่อให้ประชาชนได้มีเข็มที่ระลึก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครบถ้วนตามความต้องการ

ดังนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดให้จองเข็มที่ระลึกได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.2560 และรับเข็มที่สั่งจองได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจองประมาณสามสิบวันนับจากวันสั่งจอง

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 022834301และ022834319-24.