พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ มศว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี60

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 11:21 น.
พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ มศว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี60
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2560 ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนำไปถวาย ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 21ต.ค.60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจัดให้มีพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร) โดยมีรศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒผู้รับพระราชทานให้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ข้าราชการ ชมรมผู้สูงอายุผู้แทนจากหน่วยงาน บุคลากร แขกรับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แขกผู้มีเกียรติ และผู้ร่วมงานพร้อมกันบริเวณพิธี อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินเข้าสู่พระอุโบสถ

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวนกว่า2.7ล้านบาท ส่วนหนึ่งจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้จำนวน3โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมทำบุญมหากุศลด้วย