ลุยเก็บเงินประกันสังคมเพิ่ม 1 พันบาท

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 06:48 น.
ลุยเก็บเงินประกันสังคมเพิ่ม 1 พันบาท
"สปส."เดินหน้า  เก็บเงินสมทบ ขยายเพดานถึง1พันดีเดย์ภายใน3เดือน

นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการเตรียมขยายเพดานเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ว่า ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปี 2559 มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย 81% เห็นด้วยกับการขยายเพดานการเก็บ เงินสมทบ จาก 1.5 หมื่นบาท เป็น 2 หมื่นบาท โดยเก็บ 5% ของ ค่าจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการ สปส. ได้เดินหน้าทำเป็นร่างกฎกระทรวง เสนอไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดว่าน่าจะสามารถใช้ได้จริงภายในประมาณ 3 เดือน