9 ความดี แรงบันดาลใจจากรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ต.ค. 2560 เวลา 11:00 น.
9 ความดี แรงบันดาลใจจากรัชกาลที่ 9
 

ร้อยล้านความดีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำเป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาวไทยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งหากเพียงแค่ “หนึ่งความดี” ที่ 9 ศิลปินนักแสดง ได้น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแรงบันดาลใจ เป็นหลักในการดำรงชีวิต ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ที่ยากเกินผู้ใดจะปฏิบัติตาม หากเป็นสิ่งที่ง่ายงามเกิดขึ้นอยู่แล้วในชีวิตประจำวันของทุกผู้คน

มนุษย์เรามีศักยภาพหลายอย่าง

โย่ง-อนุสรณ์ มณีเทศ

“ผมมีโอกาสไปร้องเพลงถวายพระองค์ท่านตรงลานบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ตอนพระองค์ทรงพระประชวร ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ลิเก แต่ไม่ได้รับจากพระหัตถ์ แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีโอกาสได้ถวายงานสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 แสดงลิเกหน้าพระที่นั่ง ผมได้รับดอกไม้พระราชทาน พระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่าทิ้งลิเกนะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ ผมตอบรับและปลื้มใจมาก และตั้งใจอนุรักษ์และสืบสานลิเกมาตลอดและจะทำตลอดไป

ก็ทำมาต่อเนื่องด้วยการเปิดสอนลิเกฟรีให้เด็กเล็กๆ ที่ยากจนอยากเรียนลิเกที่บ้าน จ.อ่างทอง ในช่วงปิดเทอม ตอนนั้นอ่างทองมียาเสพติดเยอะก็จะพยายามดึงเด็กออกมาให้ได้ นอกจากนั้นในการดำเนินชีวิต ก็นำหลักคำสอนของรัชกาลที่ 9 มาใช้ เช่น เรื่อง พอเพียง เรามีเท่าไรก็ใช้เท่านั้น และได้นำหลักคำสอนของท่านสอนลูกเราด้วยเหมือนกัน”