คลิปข่าว กทม.ลงดาบ จนท.ที่มีส่วนเอี่ยวแผงค้าจตุจักร

  • วันที่ 27 ก.ย. 2553 เวลา 12:34 น.

กรุงเทพฯ ได้ส่งดำเนินการแก้ปัญหาแผงค้ารอบสวนจตุจักรโดยฉพาะพื้นที่ที่ไม่ใช่จุดผอนผัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมกับสั่งให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่อ้างชื่อฝ่ายบริหาร โดยเรียกเก็บค่าแผงโดยเร็ว

ข่าวอื่นๆ