เล็งขยายลาคลอด180วันหนุนเด็กกินนมแม่6เดือน

วันที่ 16 ก.ย. 2560 เวลา 07:55 น.
เล็งขยายลาคลอด180วันหนุนเด็กกินนมแม่6เดือน
รัฐบาลเตรียมขยายลาคลอดเพิ่มเป็น 180 วันหวังส่งเสริมเด็กแรกเกิดกินนมแม่ 6 เดือน

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในประเด็น พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ที่บังคับใช้ไปเมื่อ วันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกฎหมายส่งเสริมการให้นมแม่ในสังคมไทย

ทั้งนี้ ตามกฎหมายเดิมกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถอนุญาตให้แม่ลาคลอดได้เพียง 90 วัน แต่ในกฎหมายฉบับใหม่นั้นส่งเสริมให้แม่ให้นมบุตรได้ 6 เดือน

สำหรับจำนวนวันที่ขาดอยู่นี้กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย ต้องพิจารณาเพื่อออกกฎกระทรวงหรือ ทำอย่างไรต่อไปเพื่อให้ภาครัฐและภาคเอกชนขยายสิทธิการลาคลอดให้แม่ 180 วัน โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสีย

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวอีกว่า การควบคุมการโฆษณาอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็กนั้นกฎหมายฉบับ ดังกล่าวมีโทษรุนแรงพอสมควร ทั้งโทษปรับและโทษจำคุก

ภาพประกอบข่าว 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต