สภานิสิตจุฬาฯแถลงไม่ยอมรับคำสั่งปลด "เนติวิทย์" และ 4 สมาชิก

วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 21:43 น.
สภานิสิตจุฬาฯแถลงไม่ยอมรับคำสั่งปลด "เนติวิทย์" และ 4 สมาชิก
สภานิสิตจุฬาฯออกแถลงการณ์ไม่ยอมรับคำสั่งปลด "เนติวิทย์" และสมาชิกรวม 5 คน พร้อมจี้ให้ชี้แจงกระบวนการพิจารณาข้อกล่าวหา 

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์หลังจากที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งปลด 5 สมาชิกสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามระเบียบจุฬาฯ โดยหนึ่งในนั้นมี นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ประธานสภานิสิต นิสิตคณะรัฐศาสตร์รวมอยู่ด้วย

สภานิสิตจุฬาระบุในแถลงการณ์ว่า ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 4929/2560 เรื่อง ให้สมาชิกสภานิสิตสามัญพ้นจากตำแหน่ง กรณีที่สมาชิกสภานิสิตสามัญถูกลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิตจำนวน 25 คะแนน ในข้อกล่าวหาที่ว่าสมาชิกสภานิสิตสามัญกลุ่มนี้ได้ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตามคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ 4928/2560

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันมาจากการเลือกตั้งของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงจุดยืนไม่ยอมรับคำสั่งทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว และขอเรียกร้องให้คณะกรรมการชี้แจงกระบวนการพิจารณาและข้อกล่าวหาอย่างชัดเจนแก่นิสิตที่ถูกสอบสวน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตที่ถูกสอบสวนได้มีระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานและแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ในชั้นของการอุทธรณ์ต่อไป

นอกจากนี้ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังขอแสดงความกังวลต่อกระบวนการสอบสวนทางวินัยกับอาจารย์ที่เข้าไปทำร้ายร่างกายนิสิตที่ไม่มีความคืบหน้าออกมาแต่อย่างใด ให้เกิดความเป็นธรรมต่อนิสิตที่ถูกกระทำความรุนแรงด้วย

บทความแนะนำ