“รพ.ยันฮี–เกษมราษฎร์ รัตนาฯ-รพ.ศรีระยอง” ออกจากประกันสังคม ปี 61

วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 15:39 น.
“รพ.ยันฮี–เกษมราษฎร์ รัตนาฯ-รพ.ศรีระยอง” ออกจากประกันสังคม ปี 61
ประกันสังคม เผยปี 61 รพ.ยันฮี-รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์-รพ.ศรีระยอง ออกจากระบบ แจ้งเลือกใหม่ถึง 31 ต.ค.นี้ 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.  นายสุรเดช วลีอธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปี 2561 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 236 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 158 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง ที่สามารถรองรับผู้ประกันตนได้

ขณะที่สถานพยาบาล ที่ไม่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมมีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลยันฮี กรุงเทพฯ , โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี และโรงพยาบาลศรีระยอง จ.ระยอง อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคม ได้มีมาตรการรองรับ โดยได้จัดสถานพยาบาลทดแทน ให้กับผู้ประกันตน ขณะนี้ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เพื่อเลือกสถานพยาบาล ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2560 นี้ หากไม่เลือกมาภายในกำหนด สำนักงานประกันสังคม จะจัดสถานพยาบาลให้ผู้ประกันตน 

เลขาธิการฯ กล่าวอีกว่า สำนักงาน จะแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลให้สถานประกอบการ (มาตรา 33) และผู้ประกันตนมาตรา 39 วันที่ 17 ธ.ค. 2560 ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิได้จากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th และข้อความ SMS แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตนมาตรา 39 ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนประสงค์ เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2561 สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2561 โดยสถานพยาบาลที่เลือกต้องเป็นสถานพยาบาล ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด           

บทความแนะนำ