เครือข่ายกวี จี้สมาคมนักเขียนยุติส่ง "ไพฑูรย์ ธัญญา" ร่วมงานกวีอาเซียน

วันที่ 27 ส.ค. 2560 เวลา 11:51 น.
เครือข่ายกวี จี้สมาคมนักเขียนยุติส่ง "ไพฑูรย์ ธัญญา" ร่วมงานกวีอาเซียน
75 เครือข่ายกวีฯ จี้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย หยุดส่ง “ไพฑูรย์ ธัญญา” ร่วมงานกวีอาเซียน หลังแต่งกลอนหู

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ความคืบหน้าหลังจากสังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ ธัญญา สังขพันธานนท์ หรือ ไพฑูรย์ ธัญญา ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2559 เขียนบทกลอนที่มีถ้อยคำเชิงเหยียดหยามสิทธิสตรีเพศลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวหลัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ไปรับฟังคำตัดสินคดีจำนำข้าว และมีรายงานว่าอาจมีการลี้ภัยออกนอกประเทศนั้น

ล่าสุด เครือข่ายกวี นักเขียน นักวิชาการ กว่า 75 คน ร่วมลงชื่อพร้อมออกแถลงการณ์คัดค้านการเชิญ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติและนักเขียนรางวัลซีไรต์ เป็นตัวแทนกวีไทย ไปงาน ASEAN Poets Forum@Diversity 2017 KL International Arts Festival ครั้งที่ 3 ในงาน the Literature genre in DiverseCity 2017 ของสถาบันเดวัน บาฮาซา แดนปุสกาตา ในธีม ‘Struggle of Nation’ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งระบุ ว่า “ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (นามปากกา “ไพฑูรย์ ธัญญา”) ซึ่งมีชื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทยร่วมงาน ASEAN Poets Forum @ Diversity 2017 KL International Arts Festival ครั้งที่ 3 จากการคัดเลือกของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้แต่งกวีบทหนึ่ง ถึงอดีตนายกรัฐมนตรีหญิง ในลักษณะที่เหยียดหยามและส่อถึงการดูถูกสตรีเพศโดยใช้ “หู” เป็นอุปลักษณ์ในการสื่อถึงอวัยวะเพศของผู้หญิงในลักษณะที่ขบขัน พร้อมโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์โดยตั้งค่าเข้าถึงเป็น “สาธารณะ”

แต่เสรีภาพการแสดงออกนั้น จะต้องไม่ละเมิดทางเชื้อชาติ เพศ สีผิว ในฐานะที่ไทยเป็นรัฐภาคีของ “อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ” (CEDAW) ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 หนึ่งในเนื้อหาของอนุสัญญานี้ได้ระบุว่า รัฐภาคีนั้น ต้องคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ร่างกาย เพศ อารมณ์ สติปัญญา โดยระบุว่า รัฐภาคีจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างบุรุษและสตรี “โดยมุ่งที่จะให้ได้ขจัดความเดียดฉันท์และวิธีปฏิบัติอันเป็นประเพณีอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความคิดเกี่ยวกับความต่ำต้อยหรือความสูงส่งของอีกเพศหนึ่ง หรือที่อยู่บนพื้นฐานของบทบาทแบบเก่าสาหรับบุรุษและสตรี” (อนุสัญญาฯ ข้อ 5)

แต่ทว่า รศ.ดร.ธัญญา กลับมิได้คำนึงถึงหลักการดังกล่าว แม้จะเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลทางวรรณกรรมมากมาย รวมถึงการถูกยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ และได้รับเลือกจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ให้เป็นตัวแทนไปนำเสนอผลงานในเวที ASEAN Poets Forum ปลายเดือน ก.ย.นี้ แต่ รศ.ดร.ธัญญา กลับแต่งบทกลอนที่มีลักษณะเหยียดเพศดังกล่าว กลุ่มกวี นักเขียน และนักวิชาการ จึงขอประณาม รศ.ดร.ธัญญา และขอไม่ยอมรับการเป็นตัวแทนของวงการกวีไทยไปร่วมงานดังกล่าว และเห็นว่าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิกเฉย ก็เท่ากับเป็นการสร้างมาตรฐานที่ผิดให้วงการนักเขียนในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

จึงขอเรียกร้องให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ The Malaysian Institute of Translation & Books (ITBM) ผู้จัดงานดังกล่าว ถอนชื่อและยุติการเชิญ รศ.ดร.ธัญญาในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน ด้วยเขาได้ละเมิดหลักการสากลอย่างชัดแจ้งและยังมิได้มีการแสดงการรับรู้ถึงการกระทำที่ผิดพลาดของตนมาจนปัจจุบัน

ขณะที่ความคืบหน้าของเว็บไซต์ www.change.org หลังร่วมเปิดรณรงค์ลงชื่อเสนอไปยังกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอถอดถอนตำแหน่ง “ศิลปินแห่งชาติ” จาก นายธัญญา สังขพันธานนท์ นามปากกา ไพฑูรย์ ธัญญา ขณะนี้มีผู้ร่วมลงชื่อเกือบ 2 พันคนแล้ว