บินไทยแจงพนักงานบริษัทภายนอกขโมยทรัพย์สินผู้โดยสาร

  • วันที่ 20 ส.ค. 2560 เวลา 13:04 น.

บินไทยแจงพนักงานบริษัทภายนอกขโมยทรัพย์สินผู้โดยสาร

การบินไทยแจงผู้ต้องสงสัยขโมยทรัพย์สินผู้โดยสารในเที่ยวบิน โตเกียว-กรุงเทพฯ เป็นพนักงานของบริษัทภายนอก ทำงานอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. บริษัท การบินไทย ได้ชี้แจง กรณีผู้โดยสารโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีทรัพย์สินสูญหายไปจากกระเป๋าสัมภาระว่า

ตามที่มีผู้โดยสารการบินไทยโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีใจความว่า มีทรัพย์สินส่วนหนึ่งสูญหายไปจากกระเป๋าสัมภาระบรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน ระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินที่ ทีจี 641 โตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ และต่อด้วยเที่ยวบินที่ ทีจี 221 กรุงเทพฯ - ภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นั้น

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจและใคร่ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการสอบสวนในทันทีที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนจากผู้โดยสาร ซึ่งบริษัทฯ ขอชี้แจงว่า การขนส่งสัมภาระภายในท่าอากาศยานนั้น มีกระบวนการที่ต้องผ่านการลำเลียงผ่านจุดให้บริการหลายจุดและมีพนักงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก อีกทั้งการเดินทางของผู้โดยสารท่านนี้เป็นการเดินทางผ่าน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และมีปลายทางอยู่​ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งบริษัทฯ ได้เร่งประสานไปยัง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ของทั้งสองท่าอากาศยานเพื่อขอดูภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดในเวลาที่สัมภาระจากทั้งสองเที่ยวบินมีการลำเลียงแล้ว

ผลเบื้องต้นพบว่าพบผู้ต้องสงสัยเป็นพนักงานของบริษัทภายนอก (Outsource) แห่งหนึ่งที่จัดส่งแรงงานให้บริษัท การบินไทยฯ ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแสดงอาการผิดสังเกต ซึ่งบริษัทฯ จะได้ประสานงานกับบริษัท Outsource ดังกล่าว รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินการเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมาทำการสอบสวนและขยายผลต่อไป

จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ของบริษัท การบินไทยฯและ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พบผู้ต้องสงสัยที่ทำงานอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งไม่ได้มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ จึงได้ประสานผู้เสียหายเพื่อเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อทรัพย์สินของผู้โดยสาร โดยบริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมการขนถ่ายสัมภาระอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากพบว่ามีพนักงานผู้ใดกระทำการทุจริตต่อทรัพย์สินของผู้โดยสาร บริษัทฯ จะได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายให้ถึงที่สุด อนึ่ง บริษัทฯ จะได้แสดงความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญหายตามมูลค่าไม่เกินตามที่ได้ระบุไว้บนบัตรโดยสารซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ข่าวอื่นๆ