นายกฯนำจุดเทียนถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา 21:18 น.
นายกฯนำจุดเทียนถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา
นายกรัฐมนตรีนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่12ส.ค.60 เวลา 20.23น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 นายกรัฐมนตรี ได้วางต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง บริเวณหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ก่อนจะเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและพระพรชัยมงคล โดยมีใจความว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ และในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม ศกนี้

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ ขจัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร ให้มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติตลอดมา

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขา อาทิ โครงการศิลปาชีพ โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการป่ารักน้ำ และโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งผลต่อการช่วยเหลือเกื้อหนุนแก่ราษฎร ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรธรรมชาติ พระปรีชาสามารถและพระราชจริยวัตรอันงดงาม เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทย จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดี และร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศล

เนื่องในศุภวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต นำพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ดังนี้

"ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลจักรวาล โปรดอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสุขทุกทิพาราตรีกาล สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ"

จากนั้น นายกรัฐมนตรีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงเฉลิมพระชนม์ 12 สิงหาคม และเพลงสดุดีมหาราชินี