มท.สร้างหนังปลุกสำนึกข้าราชการทำงานเพื่อประชาชน

  • วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 12:32 น.

มท.สร้างหนังปลุกสำนึกข้าราชการทำงานเพื่อประชาชน

มหาดไทยเล็งสร้างหนังส่งเสริมจริยธรรมการเป็นข้าราชการที่ดี หวังปลุกจิตสำนึกมุ่งทำงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข บริการประชาชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมหารือ เรื่องการจัดทำสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการเรื่อง “การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต” เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการ และการดำรงชีวิตประจำวัน โดยมี ผู้แทน บริษัท กันตนา และ น.ส.เพียรใจ โรจนสินวิไล กรรมการบริหารห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ประธานชมรมสระบุรีร่มเย็น ร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะ

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า การจัดทำสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการในครั้งนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยจะเน้นกิจกรรม หรือเนื้อหาที่เป็นแรงบวกในการทำงานเพื่อเสริมสร้างชีวิต การปฏิบัติตนของข้าราชการ และเป็นสื่อที่จะช่วยให้ทุกคนที่รับชมได้ตระหนักและเกิดแรงบันดาลใจที่จะละเว้นการทำชั่ว หมั่นทำความดี และยึดปฏิบัติตามหลักธรรม “หิริ-โอตัปปะ”

ทั้งนี้ ในแต่ละปีกระทรวงมหาดไทย จะมีบุคลากรบรรจุเข้าใหม่ การจัดทำสื่อภาพยนตร์จะเป็นประโยชน์ แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อให้ได้ซึมซับความรู้ด้านจริยธรรมและข้อแนะนำต่าง ๆ ข้าราชการไทยจะได้มีต้นแบบ เพื่อตอกย้ำให้ตระหนักถึงผลจากการกระทำของข้าราชการที่มีทั้งดีและไม่ดี เพื่อเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการที่ดี ยังคงยืนหยัดในสิ่งที่ดี มุ่งมั่นทำความดีต่อไป โดยกระทรวงมหาดไทยจะเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการในสังกัดอย่างจริงจังและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การจัดทำสื่อภาพยนต์ครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้เข้าร่วมศึกษาดูงานของโครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต ที่จ.สระบุรี จึงจุดประกายและเห็นผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการคือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาแนวความคิดทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานก่อน เพื่อให้เกิดการรับรู้ มีจิตสำนึกที่ดีในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เป็นข้าราชการที่ดี และเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนร่วมงาน และประชาชน

ข่าวอื่นๆ