ญี่ปุ่นนำเยาวชนปลูกต้นไม้1,000ต้นที่เขาขยาย

  • วันที่ 09 ส.ค. 2560 เวลา 15:53 น.

ญี่ปุ่นนำเยาวชนปลูกต้นไม้1,000ต้นที่เขาขยาย

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นนำเยาวชนร่วมปลูกต้นไม้ 1,000 ต้น ปลูกจิตสำนึกรักษ์ป่าหนุนเจตนารมณ์พลิกฟื้นเขาทะเลทรายให้เป็นเขาสวรรค์

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. คณะกรรมการมูลนิธิรักษ์เขาขยาย จ.ชัยนาท นำโดย นายอนุสรณ์ ศรีวงษ์ญาติดี ผอ.แขวงทางหลวงชัยนาท พร้อมด้วย นางสมศรี ศรีวงษ์ญาติดี และ นายพิเชษฐ์ วันทอง ร่วมให้การต้อนรับ กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรจาก บริษัท Lawson ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่น ,กลุ่ม กรีนโวลันเทีย (IGVT) ซึ่งเป็นนักศึกษาญี่ปุ่นและไทย กลุ่ม NALAPO หน่วยงานอนุรักษ์และปลูกป่าของญี่ปุ่น และ ERECON หน่วยงานอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้นบนเขาขยาย โดยมีนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 46 จ.ชัยนาท รวมกับกลุ่มผู้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วย

นายทัตสึยะ มุระเสะ ผู้บริหารกลุ่ม Lawson เปิดเผยว่า ได้มอบเงินบริจาค 10,000 บาท แก่มูลนิธิรักษ์เขาขยาย เพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ให้งอกงามเติบโตสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เหตุที่เลือกมาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ที่เขาขยาย เพราะได้ทราบถึงความตั้งใจของกลุ่มคนรักเขาขยายว่า มีความตั้งใจจริงในการฟื้นฟูเขาทะเลทรายแห่งนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมั่นใจได้ว่าต้นไม้ที่ปลูกจะได้รับการดูแลให้รอดงอกงามให้ร่มเงาต่อโลก สอดคล้องกับอุดมการณ์ของกลุ่ม Lawson ที่เน้นการดำเนินงานที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวอื่นๆ