หมอประดิษฐ์ถึงแก่อนิจกรรม

วันที่ 21 ก.ย. 2553 เวลา 08:37 น.
ศ.นพ.ประดิษฐ์  อดีตหมอหลวง ถึงแก่อนิจกรรม ตั้งศพวัดเทพศิรินทร์

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน โดยจะมีการสวดพระอภิธรรมศพ ที่วัดเทพศิรินทร์ ในวันนี้(21กย.) ถึงวันที่4ตค.53 โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี  เป็นหมอหลวง และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ด้วย