แบงก์ขู่ลดค่าต๋งงดขยายเอทีเอ็ม

วันที่ 20 ก.ย. 2553 เวลา 09:24 น.
ธนาคารหวั่นลดค่าต๋งข้ามเขตกระเทือนแผนลงทุน อาจลดจำนวนสาขาเอทีเอ็ม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า สาเหตุที่ระบบธนาคารยังไม่ได้ปรับลดค่าธรรมเนียมข้ามเขต เพราะเกรงว่าจะกระทบกับการลงทุนเปิดสาขาและเอทีเอ็มในต่างจังหวัด
ทั้งนี้ เพราะแม้ค่าใช้จ่ายบางอย่าง เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าคู่สาย ค่าใช้จ่ายออนไลน์ปรับลดลงมากก็จริง แต่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ในการขยายเครือข่ายสาขาช่องทางบริการไปต่างจังหวัดประกอบด้วย หากลดค่าธรรมเนียมมากเกินไปจะกระทบแผนการขยายช่องทางบริการไปตามจุดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาประเทศ ช่วยสร้างความเจริญ

“ถ้าลดค่าธรรมเนียมข้ามเขตมีจุดประสงค์เพื่อช่วยประชาชนผู้อยู่ห่างไกล แต่ถ้าประชาชนต้องเดินทางลำบาก นั่งรถไกลขึ้น เสียค่ารถเพื่อมาโอนเงินที่ค่าธรรมเนียมถูกลง จะคุ้มกันหรือไม่” นายอภิศักดิ์ กล่าว
นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า กรณีตู้เอทีเอ็มในกรุงเทพฯ กระจุกตัวบางพื้นที่ เป็นเพราะโครงสร้างที่ต่างออกไป เนื่องจากโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่กำหนดให้ลูกค้ากดเอทีเอ็มต่างธนาคารได้ฟรีไม่เกิน 4 ครั้งต่อเดือน ทำให้ธนาคารเจ้าของบัตรพยายามติดตั้งตู้เอทีเอ็มจำนวนมาก เพื่อให้ลูกค้ามากดตู้ตัวเองแทนตู้อื่น เพราะคำนวณแล้วว่าค่าตู้เอทีเอ็มราคาลดลงเหลือ 3 แสนบาทต่อตู้ คุ้มค่ากว่าในระยะยาว เมื่อเทียบกับลูกค้าไปกดตู้ธนาคารอื่นแล้วธนาคารเจ้าของบัตรต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการกดเงินต่างธนาคาร

“เห็นด้วยว่าค่าธรรมเนียมต้องลดลงมา แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ ต้องตั้งหลักว่าหากอยากเห็นประชาชนหันมาใช้บริการอิเล็กทรอ นิกส์ และลดการใช้เงินสด ก็ต้องหันมาทบทวนว่าสิ่งที่กำลังทำสนับสนุนแนวคิดสังคมอิเล็ก ทรอนิกส์หรือไม่” นายอภิศักดิ์ กล่าว

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็ง ทำให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าบริษัทขนาดใหญ่หันไปซื้อกิจการในต่างประเทศ ทั้งโรงงานเหล็ก น้ำมัน อาหารทะเล ด้านบริษัทขนาดกลางหันไปลงทุนตรงในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว เวียดนาม