"สุวพันธุ์"สั่งดีเอสไอเข้าพบคณะสงฆ์ขอข้อมูลคดีเงินทอนวัด

  • วันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 13:33 น.

"สุวพันธุ์"สั่งดีเอสไอเข้าพบคณะสงฆ์ขอข้อมูลคดีเงินทอนวัด

รมว.ยุติธรรมสั่งอธิบดีดีเอสไอส่งพนักงานสอบสวนเข้าพบผู้ปกครองคณะสงฆ์ขอข้อมูลคดีทุจริตเงินทอนวัด

เมื่อวันที่ 20ก.ค. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าคดีตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน บูรณะปฏิสังขรณ์วัดทั่วประเทศว่า หรือคดีทุจริตเงินทอนวัด ว่า มอบหมายให้ศอตช.และดีเอสไอ,ป.ป.ท.ร่วมกันตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบของการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐตามโครงการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พ.ศ) ต้องสอบสวนให้ได้ตัวบุคคลที่ทุจริตทั้งข้าราชการ อดีตข้าราชการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนกลางและต่างจังหวัด เพื่อนำไปสู่การพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรืออาญาต่อไป

"นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์ กระบวนการ ตลอดจนมาตรการในการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและความโปร่งใส  โดยศอตช.จะร่วมกับผู้แทนมหาเถรสมาคม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผอ.พศ."รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าว

นายสุวพันธุ์ กล่าวอีกว่า ตนสั่งการให้อธิบดีดีเอสไอ ในฐานะที่เป็นกรรมการ ศอตช. เข้ามาช่วยสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน และอาจมีความจำเป็นต้องเข้าไปขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากคณะสงฆ์ผู้ปกครองของวัดต่างๆ ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเข้าไปเรียนชี้แจงกับเจ้าอาวาสหรือคณะสงฆ์ผู้ปกครองโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่รอบด้านและช่วยกันทำให้การใช้งบประมาณแผ่นดินส่วนนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคณะสงฆ์และวัดอย่างแท้จริง และไม่มีการทุจริต

ข่าวอื่นๆ