ปรับแผนพาคนกลับบ้าน ดึงผรท.เข้าร่วมดับไฟใต้

  • วันที่ 11 ก.ค. 2560 เวลา 06:22 น.

ปรับแผนพาคนกลับบ้าน ดึงผรท.เข้าร่วมดับไฟใต้

แม่ทัพภาค 4 ปรับแผนโครงการ “พาคนกลับบ้าน” ดึง ผรท.ร่วมแก้ปัญหาชายแดนใต้

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน.ภาค 4) เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับสมาชิกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) แก้ปัญหาชายแดนใต้ โดยกำหนดกรอบทิศทางและการปรับแผนงานกลยุทธ์ใหม่ในการดำเนินงานโครงการ “พาคนกลับบ้าน” เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พล.ท.ปิยวัฒน์ กล่าวอีกว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการพูดคุยและหารือร่วมกันในการขจัดความขัดแย้งต่อโครงการ “พาคนกลับบ้าน” ที่รัฐบาลได้ดำเนินการอยู่ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้เห็นต่างออกมารายงานตัวและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้นำบทเรียนในอดีตที่รัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหา โดยนำโมเดลเรื่องโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายาได้อย่างเบ็ดเสร็จ มาวิเคราะห์ รวมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์ต่อเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มาเป็นแนวทางแก้ปัญหาในปัจจุบัน

ด้าน นายพิทักษ์ คงปาน สมาชิก ผรท. กล่าวว่า เห็นด้วยในการกระทำของแม่ทัพภาคที่ 4 ในการเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างและเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน ซึ่งการพัฒนาชาติไทยจะต้องเปิดประตู หมายถึงการเปิดใจทุกอย่างเพื่อให้เขาเปิดประตูเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยินดีอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำบุคคลที่จะเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

ข่าวอื่นๆ