"เจ้าหญิงของปวงประชา" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"

วันที่ 05 ก.ค. 2560 เวลา 15:48 น.
"เจ้าหญิงของปวงประชา" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์"
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดทำ บทเพลง "เจ้าหญิงของปวงประชา" เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการจัดทำ บทเพลง "เจ้าหญิงของปวงประชา"เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปีพ.ศ. 2560

บทเพลง "เจ้าหญิงของปวงประชา" ประพันธ์และเรียบเรียงโดย สุทธิพงษ์ วัฒนจัง และ วีระนนท์ นวชานนท์ ขับร้องโดยสี่ศิลปินชื่อดัง ได้แก่ รัดเกล้า อามระดิษ, ธีรภัทร์ สัจจกุล, กิตตินันท์ ชินสำราญ และ ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ

เนื้อหาของบทเพลง บรรยายถึงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ พระวิริยะอุตสาหะในการนำความรู้มาช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทย พระวิสัยทัศน์กว้างไกล ในการก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพระปณิธานในการพัฒนาการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเพื่อความสุขของประชาชน ตามรอยพระราชบิดาในการปฏิบัติพระกรณียกิจ จึงทรงเป็นเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ

 

สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ผู้ประพันธ์คำร้องเพลง "เจ้าหญิงของปวงประชา" กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้มาจาก ความสำนึกในพระปรีชาสามารถของพระองค์ และพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนผู้ขับร้องอย่าง รัดเกล้า อามระดิษ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมาก ที่เป็นหนึ่งในผู้ขับร้องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี แม้บทเพลงจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่ก็แสดงให้เห็นถึงพระกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงมาโดยตลอด แม้บางครั้งพระองค์ท่านประชวรก็ไม่เคยหยุดทรงงาน ทรงคำนึงถึงสุขอนามัยและสุขภาพของคนไทย ซึ่งเห็นได้จากที่พระองค์ทรงค้นคว้าวิธีการต่างๆ ที่จะรักษาโรคให้คนไทย ดิฉันในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งมีความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างยิ่ง

กิต-กิตตินันท์ ชินสำราญ กล่าวว่า เพลงนี้สามารถถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้อย่างงดงาม ทั้งในเรื่องความเชี่ยวชาญ และมานะอดทนในการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อนำมาแก้ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศ รวมทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากที่มีส่วนในการถ่ายทอดบทเพลงนี้

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ "เจ้าหญิงของปวงประชา" สามารถรับฟังและรับชมมิวสิควิดิโอได้ทางยูทูบ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. เป็นต้นไป