ปศ.เพิ่งนึกได้เร่งฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าในแมว

วันที่ 30 มิ.ย. 2560 เวลา 22:00 น.
ปศ.เพิ่งนึกได้เร่งฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าในแมว
ขำไม่ออก กรมปศุสัตว์เพิ่งนึกได้แมวตกสำรวจ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวง เรื่องกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 มิ.ย.  2560โดยกำหนดให้ แมว เป็นสัตว์ควบคุมให้จัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรก เมื่ออายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือนและให้ได้รับวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งมีผลทันทีตามประกาศ  กรมปศุสัตว์ ได้เพิ่มแมวเข้าไปในพรบ.โรคพิษสุนัขบ้า ฉบับแก้ไข พ.ศ. ให้กำหนดเป็นสัตว์ควบคุม ในเป้าหมายเข้าไปทำฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้

“เจ้าของมีหน้าที่ ต้องจับ สุนัข และแมว ไว้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจโรค หรือฉีดวัคชัน กระทำการอืนที่จะป้องกันโรค หากเจ้าของไม่ดำเนินการจะโดนปรับ สำหรับสุนัขและแมวจรจัด เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และท้องถิ่น ไปจับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเองโดยเร็ว ซึ่งการจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า กรมได้ตกลงกับท้องถิ่น ในแต่ละท้องถิ่นให้ตั้งงบซื้อวัคซีนด้วย ตอนนี้ก็ซื้อกันแล้ว เพื่อดำเนินการฉีดได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในส่วนของสัตว์มีเจ้าของ ขอให้รับผิดชอบ นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดตามคลินิก ส่วนวัคซีนของหลวงของฟรี ขอไปฉีดให้กับสนัข แมว จรจัดให้ได้หมด 7 แสนตัว ทั่วประเทศ ตรงนี้เป็นภาระแต่ละปีมากมาย ทางกรมได้ทำแผนดำเนินการควบคุม ฉีดวัคซีน ทำหมัน สัตว์จรจัดที่เป็นปัญหาสำคัญของพาหะก่อโรค ตั้งเป้าปี 2564 ลดลงให้ได้ 50 เปอร์เซนต์ “นายอภัย กล่าว

ทั้งนี้ เดิมกฎหมายเมื่อปี 2535 กำหนดเฉพาะสุนัขถ้าไม่ฉีดวัคซีน จะต้องโดนปรับไม่เกิน 3 พันบาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบผู้เป็นเจ้าของสัตว์ไม่ปฎิบัติตาม ทั้งนี้ที่มาออกกฎกระทรวงในตอนนี้อยู่ในช่วงจังหวะทำกฎหมายลูก ของพรบ.โรคพิษสุนัขบ้า ฉบับแก้ไข จึงได้ควบคุมแมวไปด้วย เพราะเป็นพาหะของโรคติดต่อสู่คน เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรคหวัดเอช1 เอ็น1 โรคเล็บโตสไปโรซิส ที่สำคัญติดต่อได้ง่ายเพราะเป็นสัตว์ใกล้ชิดคน หากเจ้าของไม่นำแมวมาฉีดวัคซีนตามเวลาที่กำหนด ต้องโดนปรับตามกฎหมายเช่นเดียวกับสุนัข ซึ่งเป็นนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯที่ประกาศเป็นที่แห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรปลอดภัย

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า  ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ ได้ฉีดพิษสุนัขบ้า  ทั้งสุนัขและแมว แต่ต้องใบเบิกงบประมาณเป็นสุนัขซึ่งต่อมาสำนักงบประมาณได้ทวงติงและทำให้ต้องมีการออกกฏกระทรวงดังกล่าวมารองรับแมว

แหล่งข่าวจากกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  โดยเจ้าของไม่ผลักภาระ และมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ต้องใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น มาใช้บังคับด้วย โดย กทม. และท้องถิ่น ทั่วประเทศมีพรบ.การสาธารณสุข ที่ให้อำนาจ กทม. ท้องถิ่น  บังคับใช้ในการควบคุมว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์ ถ้าเจ้าของไม่ดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ ปล่อยสุนัข แมว ออกนอกบ้าน ไปจับหนูกินซึ่งเป็นตัวพาหะเชื้อโรคร้ายแรงติดต่อสู่คนได้ จะโดนจับปรับ และกำหนดให้บ้านที่อยู่อาศัยต้องมีพื้นที่กี่ตารางวา ถึงจะเลี้ยงสัตว์ได้จำนวนเท่าไหร่  โดยกทม.และท้องถิ่น ต้องช่วยขับเคลื่อนด้วย.

ภาพจากแฟ้มนำมาประกอบข่าว