ประชุมสภาหวิดล่มเลื่อนวาระรถไฟจีน

วันที่ 16 ก.ย. 2553 เวลา 07:56 น.
รัฐสภายังไม่เห็นชอบกรอบเจรจารถไฟไทยจีน หลังประธานปิดประชุมหวั่นสภาล่ม

การประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่15 ก.ย. ยังไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯหนองคาย กรุงเทพฯระยอง กรุงเทพฯสุดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย กรุงเทพฯอุบลราชธานี และกรุงเทพฯเชียงใหม่ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ได้สั่งเลื่อนการประชุมออกไปก่อนเพราะเห็นว่าผลการลงมติเห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงฉบับก่อนหน้าที่จะมีการพิจารณากรอบความร่วมมือรถไฟไทยจีน มีองค์ประชุมเพียง 315 คน เกินจากกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมฉิวเฉียดเพียง3 เสียง

นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ ประธาน สส.พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนโครงการรถไฟไทยจีนอยู่แล้ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นผู้แถลงหลักการกรอบเจรจาฉบับนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งพรรคแยกออกระหว่างเรื่องนโยบายกับนิติบัญญัติ ดังนั้นไม่มีปัญหา

สำหรับกรอบการเจรจาระหว่างประเทศที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 15 ก.ย. มี 5 ฉบับ อาทิ บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับชิลีว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลไทยกับชิลี กรอบการเจรจาความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์