ปปง.อายัดทรัพย์คดีซินแสโชกุนเพิ่มอีกกว่า 90 รายการ

  • วันที่ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 13:22 น.

ปปง.อายัดทรัพย์คดีซินแสโชกุนเพิ่มอีกกว่า 90 รายการ

ปปง. มีคำสั่งยึดอายัดทรัพย์ "คดีซินแสโชกุน" เพิ่ม 91 รายการ มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท มีทั้ง "ห้องชุด-ทอง-รถยนต์"

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ย.60/2560 เรื่องยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) โดยระบุว่า ตามที่เลขาธิการ ปปง. ได้มีคำสั่ง ที่ย. 47/2560 ลงวันที่ 12 เม.ย. 2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายบริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด กับพวก รวม 6 คน มีกำนหนดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งจากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหือความผิดฐานฟอกเงินในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัท เวลท์เอเวอร์ จำกัด โดยน.ส.พสิษฐ์ อริญชย์ลาภิศ หรือซินแสโชกุน ผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน หลังจัดทัวร์ญี่ปุ่นแบบขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำ ก่อนปล่อยลอยแพผู้เสียหายนับพันคน กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีก 91 รายการ

โดยคำสั่ง ยังระบุอีกว่า ซึ่งพบหลักฐานว่าเป็นทรัพย์สินที่น.ส.พสิษฐ์ กับพวก ได้มาระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ซึ่งทรัพย์สินเป็นสังหาริมทรัพย์ ประเภทเงินสด ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และกล้องถ่ายรูป ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด และซ่อนเร้นได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ ประเภทห้องชุด ซึ่งปรากฎหลักฐานในทางทะเบียน เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองโดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ซึ่งอาจดำเนินการทางนิติกรรมในการโอนเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ดังกล่าว

ดังนั้น ปปง. จึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายฟอกเงิน และมติคณะกรรมการธุรกรรม จึงมีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) 91 รายการ พร้อมดอกผล ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 2560 ถึงวันที่ 20 ส.ค. 2560 โดยเบื้องต้นราคาประเมิน 1,152,509.25 บาท โดยยังไม่รวมมูลค่าของทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ รถยนต์ และห้องชุด ซึ่งไม่ได้มีการประเมินราคา เนื่องจากอยู่ระหว่างการอายัดของกองบังคับการปราบปราม

ทั้งนี้ กรณีผู้ถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้ส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภาายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

ข่าวอื่นๆ