ศิษย์เก่าสามเสนฯห่วงปมแป๊ะเจี๊ยะกระทบชื่อเสียง จี้เร่งทำความจริงให้ปรากฏ

วันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 14:28 น.
ศิษย์เก่าสามเสนฯห่วงปมแป๊ะเจี๊ยะกระทบชื่อเสียง จี้เร่งทำความจริงให้ปรากฏ
สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยแถลงห่วงประเด็นคลิปแป๊ะเจี๊ยะกระทบชื่อเสียงโรงเรียน จี้เร่งตรวจสอบทำความจริงให้ปรากฏต่อสาธารณะ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง กรณีโรงเรียนดังย่านพระราม 6  เรียกรับเงินจากผู้ปกครอง เพื่อฝากนักเรียน โดยระบุว่า

ดังที่ปรากฏข่าวตามสื่อมวลชนต่างๆ เกี่ยวกับกรณีโรงเรียนดังย่านพระราม 6 มีการเรียกรับเงินจากผู้ปกครองเพื่อฝากนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเป็นข่าวที่มีการพาดพิงถึงโรงเรียน สามเสนวิทยาลัยนั้น

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความสามัคคี ผดุงเกียรติของนักเรียนเก่า สมาชิกสมาคม และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งกับกรณีข่าวดังกล่าวที่เกิดขึ้น อันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียนซึ่งเป็นสถาบันอันเป็นที่รักของนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยทุกคน

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยขอแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ต่อการไม่เห็นด้วยกับการทุจริตคอรัปชั่นและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบเท็จจริง และดำเนินกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้หลักนิติธรรม หลักความความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ปรากฏความจริงต่อประชาคมสามเสนวิทยาลัย และสาธารณชนโดยเร็ว อันจะเป็นการสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย

โดยสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยจะติดตามข่าวสารดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย และสาธารณชนที่สนใจและห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รับทราบข้อมูลเป็นระยะต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต