ทันตะจุฬาฯ แนะรับน้อง เลี่ยงใช้ภาชนะ-หลอดร่วมกัน ลดการติดโรค

วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 14:47 น.
ทันตะจุฬาฯ แนะรับน้อง เลี่ยงใช้ภาชนะ-หลอดร่วมกัน ลดการติดโรค
สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะนำให้หลีกเลี่ยงการให้นิสิตบริโภคน้ำจากภาชนะหรือหลอดที่ใช้ร่วมกัน เพื่อลดโอกาสการติดโรคติดต่อทางน้ำลายครับ

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. แฟนเพจเฟซบุ๊ก สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศไปถึงทุกกิจกรรมรับน้องของทุกคณะและบ้านรับน้อง

โดยระบุว่า เนื่องจากระบบการให้น้ำดื่มในกิจกรรมรับร้องที่ให้นิสิตบริโภคน้ำจากภาชนะหรือหลอดร่วมกันเป็นการไม่ถูกสุขอนามัย และอาจทำให้เกิดผลเสียต่อนิสิตที่มาร่วมกิจกรรมรับน้องของแต่ละคณะและทุกบ้านรับน้อง เพราะไม่อาจทราบได้ว่านิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมติดเชื้อโรคติดต่อทางน้ำลายหรือไม่ ทั้งยังสามารถก่อให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนน้ำลายในภาชนะรวม ซึ่งนำไปสู่การติดโรคติดต่อทางน้ำลาย และสารคัดหลั่งหลายชนิด อาทิ

1. การติดเชื้อ Hepatiiis virus

2. การติดเชื้อ Influenza virus

3. การติดเชื้อ Herpes simplex virus type 1

4. Infectious mononucleosis

5. Hand-Foot-and-Mouth disease

6. Mumps

7. การติดเชื้อแบคทีเรียในกลุ่ม Streptococcus

หนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวลงนามโดย นทพ.สิรภพ สุวรรณโกมลกุล ประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นทพ.สถิคุณ จันทร์กระจ่าง นายกสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้กิจกรรมรับน้องกำลังเป็นประเด็นสำคัญในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลัง นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ในฐานะประธานสภานิสิตจุฬาฯ ได้แถลงคำประกาศสิทธิการรับน้อง และห้องเชียร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ไม่รุนแรง จนมีการออกมาแสดงความคิดเห็นจากอาจารย์ และอดีตนายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ไม่เห็นด้วยกับการแถลงและไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับน้อง