สุวรรณภูมิเเจง หลัง "แอร์เฮลป์" จัดอันดับสนามบินยอดเเย่-ชี้ข้อมูลไร้มาตรฐาน

  • วันที่ 18 มิ.ย. 2560 เวลา 13:18 น.

สุวรรณภูมิเเจง หลัง "แอร์เฮลป์" จัดอันดับสนามบินยอดเเย่-ชี้ข้อมูลไร้มาตรฐาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชี้แจงข่าวหลัง www.airhelp.com จัดอันดับให้สนามบินติดอันดับ 9 จากท้ายตาราง

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. ภายหลังมีการนำเสนอข่าวสนามบินสุวรรณภูมิของไทย ถูกจัดอันดับจากเว็บไซต์ "แอร์เฮลป์" www.airhelp.com เป็น 1 ใน 10 สนามบินยอดแย่ที่สุดในโลก โดยติดอันดับ 9 นั้น ทางสนามบินสุวรรณภูมิ ได้ออกมาชี้เเจงผ่านเฟซบุ๊กเพจ Suvarnabhumi Airport ระบุว่า

กรณีสื่อออนไลน์บางแห่งได้ใช้ข้อมูลจาก www.airhelp.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านข้อมูลและช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้จากสายการบิน อาทิ การเรียกร้องสิทธิ์จากการที่สายการบินยกเลิกหรือเลื่อนเที่ยวบิน ฯลฯ เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารถูกสายการบินเอาเปรียบ ได้นำเสนอข้อมูลในประเด็น Thailand’s Suvarnabhumi named among the world’s worst airports ของ ทสภ. นั้น

ทสภ. ยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ หรือหน่วยงานที่มีการจัดทำการสำรวจและจัดอันดับท่าอากาศยานทุกสถาบัน ซึ่ง ทสภ. เห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงานท่าอากาศยานเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่ง ทสภ. จะได้รับทราบและนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ ทสภ. มีคุณภาพการบริการที่ดีตามมาตรฐานท่าอากาศยานชั้นนำของโลก

สำหรับการจัดอันดับของ เว็บไซต์ www.airhelp.com ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นปีแรก โดยแจ้งว่าเป็นการสำรวจข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560 โดยมีแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินและจัดอันดับท่าอากาศยานที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยในด้าน On Time Performance, Quality and Service และ Passenger sentiment ทั้งนี้ไม่ปรากฏข้อมูลว่า ท่าอากาศยานต่างๆ ที่ถูกจัดอันดับมีข้อดีหรือข้อบกพร่องประกอบการให้คะแนนและการจัดอันดับแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ www.airhelp.com ได้อ้างข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการให้คะแนนและการจัดอันดับ ดังนี้

 

 

1. On Time Performance

เว็บไซต์ www.airhelp.com ไม่ได้ระบุโดยชัดเจนว่า ข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการจัดอันดับมาจากท่าอากาศยานหรือแหล่งข้อมูลใด ทั้งนี้ ทสภ. ขอยืนยันว่าไม่เคยให้ข้อมูล On Time Performance แก่เว็ปไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้จากการจัดอันดับในหัวข้อ On Time Performance ของ FLIGHT STATS ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเที่ยวบินแบบ Real Time รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการบินทั่วโลกได้จัดอันดับให้ ทสภ. มีเที่ยวบินขาออกที่ตรงเวลาดีที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 13 ในประเภท Global Hub Departure Performance จากการจัดอันดับในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

2. Quality and Service

เว็บไซต์ www.airhelp.com ระบุว่าได้ข้อมูลมาจาก SKYTRAX Star Rating นั้น พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวระบุเพียงว่าได้ข้อมูลมาในช่วงเดือนวันที่ 22 ธันวาคม 2559 – 20 มีนาคม 2560 เท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า SKYTRAX ยืนยันความถูกต้องให้เว็บไซต์ดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ทสภ. ขอเรียนว่าข้อมูลการจัดอันดับท่าอากาศยานทั่วโลก ประเภทจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี พบว่า ทสภ. เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 10 จากการจัดอันดับของ ACI (Airport council international) ประจำปี 2016 ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการวัดคุณภาพการใช้บริการของท่าอากาศยานโดยตรงที่ท่าอากาศยานทั่วโลกให้การยอมรับ

นอกจากนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลจากเว็ปไซต์ www.airhelp.com ที่ระบุว่า ท่าอากาศยาน Mumbai และท่าอากาศยาน Delhi เป็น Worst 10 Airports by Ranking นั้น ทสภ. พบว่า ท่าอากาศยานดังกล่าวได้ถูกจัดให้อยู่ในประเภทท่าอากาศยานที่ดีที่สุด 5 อันดับแรก ประเภทจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี ในการจัดอันดับของ ACI ประจำปี 2016 เช่นกัน ประกอบกับการจัดอันดับท่าอากาศยานที่ดีที่สุดระดับโลกของเว็ปไซต์ www.airhelp.com ในครั้งนี้กลับไม่มีรายชื่อท่าอากาศยานสากลชั้นนำของโลก อาทิ ท่าอากาศยานอินชอน ที่ ACI ได้จัดอันดับไว้เป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดระดับโลกหลายปีติดต่อกัน ท่าอากาศยาน ไทเป ไต้หวัน ท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น อาทิ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานคันไซ และท่าอากาศยานชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ Dallas -Forthworth international Phoenix Sky Harbor International (Arizona; PHX) และ Portland International (Oregon; PDX) เป็นต้น

3. Passenger sentiment

ตามที่เว็บไซต์ www.airhelp.com ระบุว่าได้ข้อมูลและแหล่งอ้างอิงจาก Twitter นั้น พบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวแจ้งเพียงว่าได้พิจารณาข้อมูลจาก Tweet ภาษาอังกฤษเท่านั้น และใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ของเว็ปไซต์เอง ซึ่ง ทสภ. ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีองค์กรที่น่าเชื่อถือใดรับรองมาตรฐานในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของ Website ดังกล่าว แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีผลการจัดอันดับออกมาในรูปแบบใด ทสภ. ยินดีที่จะรับฟังเสมอ หากผลสำรวจ หรือการจัดอันดับนั้นมาจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จัก อย่างเช่น การจัดอันดับโดย ACI หรือ Airport council international ซึ่งในปี 2016 ทสภ.ได้ถูกจัดอันดับเป็นท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 10 ในกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า 40 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ ทสภ. ขอยืนยันว่าจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการที่ดีระดับโลกต่อไป เพื่อผู้ใช้บริการและผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก สบาย และได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงสุดก่อนหน้านี้ แอร์เฮลป์ เผยผลสำรวจที่อ้างว่า ได้สำรวจความคิดเห็นจากบทวิจารณ์เเละรีวิวที่น่าเชื่อถือ ในหัวข้อสำคัญอย่างการบริการลูกค้า ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การเช็คอิน ประสบการณ์ในการใช้งาน เเละคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของสนามบินทั่วโลก 76 เเห่ง พบว่า สุวรรณภูมิอยู่อันดับที่ 68 หรือ อันดับ 9 จากท้ายตาราง โดยได้คะแนนเฉลี่ยเพียงเเค่ 6.3 จาก 10

 

ข่าวอื่นๆ