ชงกฎหมายคุมทุจริตเงินวัด

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2560 เวลา 12:04 น.

ชงกฎหมายคุมทุจริตเงินวัด

ผู้อำนวยการสำนักพุทธฯ เสนอมาตรการแก้ปัญหาทุจริตเงินอุดหนุนวัด สกัดเจ้าอาวาสตัดสินใจคนเดียว

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า ได้เสนอมาตรการแก้ปัญหาการบริหารงบประมาณที่ไม่โปร่งใสของวัดยังรัฐบาล โดยเห็นว่าควรออกกฎหมายเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของวัด การตรวจสอบควบคุมรายงาน การตรวจผลและการเปิดเผยบัญชี หากมี 3 มาตรการนี้จะทำให้ปัญหาการทุจริตเงินวัด จนนำมาสู่การฆ่าเณร และการนำเงินอุดหนุนที่ พศ.ส่งไปแล้วนำมาทอนกันทำได้ยาก มาตรการเหล่านี้ต้องรีบทำเพื่อป้องกันการทุจริต

พ.ต.ท.พงศ์พร กล่าวว่า ปัญหาการเบิกจ่ายเงินที่ให้เจ้าอาวาสคนเดียวเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะสงฆ์นั้น จะต้องแก้ไข เพราะหากอำนาจไปรวมอยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง จึงต้องแบ่งแยกอำนาจ มาตรการเรื่องนี้จะต้องไปกำหนดอีกครั้งหนึ่ง ว่าจะให้ใครเข้ามาร่วมในการเบิกจ่ายเงิน โดยอาจแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ และจะเสนอเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ผู้อำนวยการ พศ. กล่าวว่า ปัจจุบันศาสนามีปัญหาเกิดหลายอย่าง ทั้งความบกพร่อง การทุจริต และมีฆราวาสเข้าไปเกี่ยวข้อง ถ้ายังปล่อยให้ปัญหาจัดไปได้เรื่อยๆ ความศรัทธาจะเสื่อม จึงต้องมีกฎระเบียบเข้ามาดูแล

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ในการดูแลความโปร่งใสภายในวัดโดยกำหนดให้ทุกวัดมีไวยาวัจกร แต่จะมีเฉพาะวิธีการในการปฏิบัติ แต่ไม่มีบทลงโทษ ด้วยเหตุนี้มหาเถรสมาคมกับ พศ. จึงต้องหารือร่วม

“ความรับผิดชอบตามกฎหมายอยู่ที่ไวยาวัจกร แต่ในทางปฏิบัตินั้น บางครั้งไวยาวัจกรก็ไม่รู้เรื่อง เพราะมีผู้มีอิทธิพลอื่นๆ อยู่ในวัด ซึ่งไม่ได้เป็นไวยาวัจกร ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส และไม่ได้เป็นพระจึงเป็นปัญหา”นายวิษณุ กล่าว

นายวิษณุ กล่าวอีกว่า หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายก็จะพิจารณากันอีกครั้ง โดยรัฐบาลจะเป็นคนทำ แต่ปัจจุบันเห็นว่าไม่จำเป็นต้องออกกฎหมายใหม่

ข่าวอื่นๆ