คนไทยสะเทือนใจข่าวฆ่าหั่นศพ ชี้สะท้อนสังคมตกต่ำ-คนขาดคุณธรรม

  • วันที่ 11 มิ.ย. 2560 เวลา 10:20 น.

คนไทยสะเทือนใจข่าวฆ่าหั่นศพ ชี้สะท้อนสังคมตกต่ำ-คนขาดคุณธรรม

ดุสิตโพลเผยคนสะเทือนใจคดีฆ่าหั่นศพมากสุด ชี้สะท้อนสังคมเสื่อมโทรม คนขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึก

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเรื่อง "ข่าวอาชญากรรมในสังคมไทย" โดยสำรวจประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,149 คน ระหว่างวันที่ 5-10 มิ.ย.60 สรุปผลได้ ดังนี้

1) 3 อันดับข่าวอาชญากรรมที่ประชาชนคิดว่าสะเทือนใจมากที่สุด

อันดับ 1 คดีฆ่าหั่นศพน้องแอ๋ม 84.52%

อันดับ 2 คดีฆ่าโบกปูนสามเณรปลื้ม 75.04%

อันดับ 3 คดีฆ่าชิงทรัพย์ฟันคอหญิงวัยชรา 67.57%

2) ประชาชนคิดอย่างไร? กับข่าวอาชญากรรมต่างๆที่มีความโหดเหี้ยมมากขึ้นในทุกวันนี้

อันดับ 1 แสดงถึงความเสื่อมโทรมทางสังคมที่ตกต่ำ 79.65%

อันดับ 2 อยากให้ลงโทษผู้กระทำผิดให้รุนแรงยิ่งขึ้น 76.16%

อันดับ 3 ภาครัฐต้องแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง 65.48%

อันดับ 4 ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้น 64.12%

อันดับ 5 รู้สึกหวาดกลัว ชีวิตมีแต่ความเสี่ยง สังคมอยู่ยากขึ้น 60.26%

3) จากข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนปัญหาสังคมไทยอย่างไรบ้าง

อันดับ 1 คนขาดคุณธรรม ศีลธรรม ไร้จิตสำนึก 83.21%

อันดับ 2 เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นหนี้ ไม่มีเงิน 80.27%

อันดับ 3 กฎหมายไม่เข้มงวด สองมาตรฐาน 72.07%

อันดับ 4 ครอบครัวแตกแยก ขาดการอบรมเลี้ยงดูที่ดี 69.83%

อันดับ 5 สื่อนำเสนอข่าวที่รุนแรง เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ 57.31%

4) ประชาชนมีแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างไร?

อันดับ 1 ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ทำให้สังคมน่าอยู่ 75.54%

อันดับ 2 กฎหมายต้องเข้มแข็ง ลงโทษอย่างรุนแรงให้เป็นเยี่ยงอย่าง 73.09%

อันดับ 3 รัฐบาลต้องพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 67.20%

อันดับ 4 เริ่มจากครอบครัว ให้ความรักความอบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ 63.44%

อันดับ 5 มีวิจารณญาณในการติดตามข่าว มีสติ รู้เท่าทัน 56.28%

5) ประชาชนคิดว่าสื่อมวลชนควรนำเสนอข่าวอาชญากรรมในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม

อันดับ 1 นำเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ ข่าวเชิงบวก เป็นประโยชน์ 68.55%

อันดับ 2 มีจรรยาบรรณและมาตรฐานในการนำเสนอข่าว 66.18%

อันดับ 3 เสนออย่างระมัดระวัง รอบคอบ ไม่กระทบต่อรูปคดี 60.69%

อันดับ 4 ใช้ภาพข่าวที่เหมาะสม ควรเซ็นเซอร์ภาพที่น่ากลัว 56.97%

อันดับ 5 คำนึงถึงสภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สูญเสีย 50.36%

 

 

 

ข่าวอื่นๆ