กรมเจ้าท่าเพิกถอนหลักสูตรโรงเรียนเดินเรือ3แห่ง

วันที่ 26 พ.ค. 2560 เวลา 22:00 น.
กรมเจ้าท่าเพิกถอนหลักสูตรโรงเรียนเดินเรือ3แห่ง
กรมเจ้าท่าเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาหลักสูตรการเดินเรือ3แห่งจัดอบรมหลักสูตรไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าดำเนินการเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษา และใบรับรองหลักสูตร ของสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนการเดินเรือบาร์เธอร์ โรงเรียนการเรือไทย และโรงเรียนเดินเรือสากล โดยจะไม่รับรองผลการศึกษาฝึกอบรมในหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เริ่มทำการเรียนการสอน และหลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนระหว่างช่วงเวลา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ภายหลังจากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำการสืบสวนสถานศึกษาที่ได้รับใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรคนประจำเรือจากกรมเจ้าท่า แล้วพบว่าสถานศึกษาทั้งสามแแห่ง กระทำการออกใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม หรือเข้ารับการอบรมไม่ครบตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด ในใบอนุญาต อันเป็นการกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ อันอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ต่อระบบสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าทุกแห่ง และอาจจะกระทบถึงความน่าเชื่อถือระบบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ ของประเทศไทย

กรมเจ้าท่า ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับฐานข้อมูลของกรมเจ้าท่าที่ได้รับจากโรงเรียน การเดินเรือบาร์เธอร์ โรงเรียนการเรือไทย และโรงเรียนเดินเรือสากล เชื่อว่าทั้ง 3 แห่งกระทำความผิดจริง จึงได้ประกาศเพิกถอนใบรับรองสถานศึกษาและใบรับรองหลักสูตรทุกหลักสูตรและแจ้งความดำเนินคดี พร้อมทั้งแจ้งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป