อธิการบดีมหิดลประกาศลาออก เปิดทางสรรหาผู้บริหารชุดใหม่

  • วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 19:37 น.

อธิการบดีมหิดลประกาศลาออก เปิดทางสรรหาผู้บริหารชุดใหม่

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิด ประกาศลาออก เปิดทางสรรหาผู้บริหารชุดใหม่

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล โดยที่ประชุมสภาได้มีมติเอกฉันท์ให้ลาออก มีผลวันที่ 1 ส.ค.นี้

ศ.นพ.อุดมให้เหตุผลการลาออกว่า ตามที่รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทั้ง 13 คนได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2560 เนื่องจากมีข้อจำกัดทั้งส่วนตัวและครอบครัวต่อเงื่อนไขที่กำหนดบังคับใช้ใหม่ในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีนั้น ในระยะเวลาอันจำกัดการสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการบริหารเพื่อให้มาดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีแทนนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ประกอบกับเหลือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพียงปีกว่าๆ ซึ่งคนใหม่ต้องใช้เวลามาเรียนรู้งานและปรับตัวอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี จึงอาจทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เมื่อคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและเพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผมและรองอธิการบดีทั้ง 13 คนซึ่งรักษาการอยู่จึงเห็นสมควรลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2560 เป็นต้นไป เพื่อเปิดโอกาสให้มีการสรรหาผู้บริหารชุดใหม่มาบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าและต่อเนื่องจากผู้บริหารชุดปัจจุบัน

"ผมและทีมบริหารทุกคนต้องขออภัยต่อชาวมหิดบที่รักทุกท่านที่ไม่สามารถปฏิบัติงานจนครบวาระ 4 ปีตามที่กำหนดไว้ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามผมและทีมบริหารทุกคนมีความรักต่อมหาวิทยาลัยมหิดลและจะกลับไปทำงานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อช่วยกันสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหิดลอันเป็นที่รักของพวกเรามุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกตามที่มุ่งมั่นไว้"

ข่าวอื่นๆ