logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ครูใต้จี้รัฐยกระดับแผนดูแลความปลอดภัย

ครูใต้จี้รัฐยกระดับแผนดูแลความปลอดภัย

13 กันยายน 2553

สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ใต้เตรียมเรียกร้องให้นายกฯเร่งยกระดับแผนดูแลความปลอดภัย-พัฒนาการข่าวรู้เหตุก่อนเกิด

สมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ใต้เตรียมเรียกร้องให้นายกฯเร่งยกระดับแผนดูแลความปลอดภัย-พัฒนาการข่าวรู้เหตุก่อนเกิด

นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) โดยได้ระดมความคิดมาจากครูในพื้นที่ เพื่อเสนอแนะถึงการเตรียมความพร้อม เรื่อง แผนรักษาความปลอดภัยให้กับครูในพื้นที่ แม้มาตรการณ์ดังกล่าว มีการดำเนินการมาอย่างรัดกุม ตั้งแต่เริ่มมีเหตุความรุนแรงในพื้นที่ แต่เหตุการณ์น่าสลด ซึ่งทำให้ต้องสูญเสียชีวิตเพื่อนครู ก็ยังเกิดขึ้น โดยที่ยังไม่มีหลักประกันใดๆ ว่าจะไม่เกิดซ้ำอีก

ทั้งนี้ สิ่งที่ได้ระดมความคิดมาจากเพื่อนครูในพื้นที่ คืออยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี เข้ามากำกับการดูแลเป็นพิเศษ  คือในส่วนของการข่าว ซึ่งต้องหามาตรการ ให้กองกำลังในพื้นที่ มีการข่าวที่ชัดเจน สามารถคาดการณ์เหตุล่วงหน้า รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรกับครู ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการก่อเหตุ

นอกจากนี้ อีกส่วนที่ได้ย้ำให้รัฐบาลต้องตระหนัก คือ เรื่องของ รายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่ควรมองข้าม เช่นเรื่องของกองกำลังที่ถูกส่งเข้าไปดูแลในพื้นที่ โดยกองกำลังที่ถูกส่งมาดูแล ต้องอยู่กับชุมชนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูง จำเป็นที่จะต้องทำความคุ้นเคยกับความแตกต่างดังกล่าว เพื่อลดช่องว่างระหว่างกัน

อีกด้านก็คือ เรื่องของประสิทธิภาพของกองกำลัง ซึ่งอยากเรียกร้องให้ดูแลทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงาน ดูแลพื้นที่ซึ่งเป็นรอยต่อของพื้นที่ของกองกำลัง  และเรื่องการผลัดเปลี่ยนกองกำลัง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่กองกำลังที่จะเข้ามาผลัดเปลี่ยน ต้องมีความเชี่ยวชาญในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของวิธีการหรือ มาตรการนั้น ขึ้นอยู่กับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน ซึ่งเข้าไปดูแล ทางครูจะไม่เข้าไปก้าวก่าย

"เราอยากเสนอให้นั่งพิจารณาถึงจุดอ่อนเล็กๆ ที่ต้องมานั่งปรึกษากัน ว่าจะดูและเพื่อครูอีก 3 หมื่นกว่าคนไปพร้อมๆ กับรักษาอธิปไตยของประเทศ เพื่อนครูทั้งหลายจะได้อยู่กัน อย่างมีขวัญและกำลังใจ ตอนนี้ เจ้าหน้าที่ซึ่งเข้ามาดูแล ผลัดเปลี่ยนกองกำลัง ทุก 6 เดือน จึงอาจจะขาดในส่วนของความต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของความแตกต่างด้านอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ จึงอยากให้ผู้ที่เข้ามาดูแล เข้าใจเรื่องความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม มีความรู้เรื่องจิตวิทยามวลชน เพื่อรู้เขารู้เรามากขึ้น"นายบุญสมกล่าว

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ. กล่าวว่า  การพูดคุยดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้าใจ ในกรอบที่จะมีการนำเสนอต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในช่วงเย็นวันนี้ ซึ่งขณะนี้ตัวแทนสมาพันธ์ฯ ยืนยันว่ากรอบที่เสนอมาเป็นกรอบที่เป็นความประสงค์ของเพื่อนครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งทาง ศธ.ได้ดำเนินการในแง่มาตรการที่จะให้ข้อเสนอของเพื่อนครูสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและ ปฏิบัติได้จริง 

ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง คือ 1.มาตรการรักษาความปลอดภัย 2.ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูในพื้นที่เสี่ยงภัยพิเศษ  นอกจากนั้นยังมีประเด็นข้อเสนอในทางสร้างสรรค์  เพื่อที่จะทำให้ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความปรองดอง สันติ จึงจะได้เสนอแนวคิดที่ให้มีกระบวนการเพื่อนำไปสู้แผนปรองดอง โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผู้นำทางศาสนา ฝ่ายปกครอง ส่วนวิธีการนั้นจะมีการระดมพลังสมองต่อไป

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า  ศธ. ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแก่เพื่อนครูมากที่สุด เนื่องจากทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เสี่ยงภัยอยู่ตลอดเวลา จึงถือเป็นเรื่องหลักที่รัฐบาลให้ความสนใจ ซึ่ง ศธ.ก็ได้เข้ามามีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดความปลอดภัยเป็นหลัก โดยมอบให้ผู้ตรวจราชการ ศธ. ผอ.สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปในพื้นที่เพื่อประสานงานในด้านต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องต่อไป