ครม.14ก.ย.ถกชดเชยภัยพิบัติเกษตรกร2เด้ง

วันที่ 13 ก.ย. 2553 เวลา 07:40 น.
นายกฯ นำเรื่องเกณฑ์ชดเชยภัยพิบัติเข้า ครม. 14 ก.ย.นี้ ระบุเกษตรกรได้ 2 เด้ง ทั้งภัยพิบัติและประกันราคานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์ ว่า ขณะนี้มีความสับสนต่อการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทับซ้อนกับเงินประกันสินค้าเกษตร จึงจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 14 ก.ย.นี้ เพื่อออกกฎระเบียบให้ชัดเจน ขณะนี้ทราบว่าในบางพื้นที่มีความสับสนในเรื่องของการชดเชยความเสียหาย โดยเฉพาะเอาเรื่องของการชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติ กับเรื่องของการชดเชยในโครงการประกันรายได้ไปปะปนกัน กรณีนี้ได้รับทราบปัญหาแล้ว


“ผมได้รับทราบปัญหานี้แล้ว และวันอังคารนี้ในคณะรัฐมนตรีจะได้มีการซักซ้อมถึงแนวทางและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยสรุปก็คือว่าเกษตรกรนั้นถ้าหากประสบกับภัยพิบัติจะได้รับการชดเชยในเรื่องของภัยพิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ ขณะเดียวกันก็ยังสามารถที่จะมาใช้สิทธิในโครงการประกันรายได้อีกทางหนึ่งด้วย ไม่ได้ถือว่าจะต้องรับเพียงทางใดทางหนึ่ง” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนั้น ในการประชุม ครม. วันที่ 14 ก.ย. จะย้ำให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการในเรื่องของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ ไปทบทวนดู เพราะว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมใหญ่ หรือน้ำท่วมที่ค่อนข้างจะรุนแรงปีนี้ พบว่าหลายพื้นที่ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มีการท่วมซ้ำซากดังนั้นจะให้ไปสำรวจดูว่าโครงการซึ่งเคยมีการกำหนดเอาไว้ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้ในหลายพื้นที่นั้น ความคืบหน้าอยู่ที่ไหนอย่างไร ขาดแคลนอะไรเพื่อที่จะได้มีการปรับแผน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก