กทม.จับมือแบงก์ปล่อยกู้ราย2แสน

  • วันที่ 10 ก.ย. 2553 เวลา 07:06 น.

กทม.อัดฉีดวงเงินกู้รายละ 2 แสน ปลื้ม 2 โครงการสะพัด 2,600 ล้านบาท

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดโครงการธนาคารประชาชน ยิ้มสู้กู้สร้างอาชีพ ร่วมกับธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยจะเพิ่มสิทธิพิเศษวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 2 แสนบาท ทั้งนี้จากเดิมที่ให้กู้ได้ไม่เกิน 1 แสนบาท สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 96 งวด ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้นำเงินไปลงทุนประกอบอาชีพหรือเพิ่มทุนหมุนเวียน โดยไม่ต้องกู้เงินนอกระบบ

นายธีระชน กล่าวอีกว่า โครงการยิ้มสู้กู้สร้างอาชีพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนชาว กทม.ที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ให้มีแหล่งเงินทุนกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สามารถนำเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพได้

สำหรับผลการดำเนินโครงการธนาคารประชาชน ยิ้มสู้กู้สร้างอาชีพ 1 และ 2 ร่วมกับธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยยอดรวมสินเชื่อทั้งสองโครงการ รวมทั้งสิ้น 2,693 ล้านบาท

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า โครงการยิ้มสู้กู้สร้างอาชีพ 1 มีผู้ได้รับอนุมัติกว่า 6 หมื่นคน ยอดเงินกว่า 2,500 ล้านบาท ส่วนโครงการระยะที่ 2 มียอดอนุมัติสินเชื่อ 146 ล้านบาท และมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง

“ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เช่น หาบเร่แผงลอย ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง และผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเสริมสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องมีทะเบียนบ้านในเขต กทม.” รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมโครงการ Together we can “ยิ้มสู้...กู้สร้างอาชีพ 2” เพื่อขอสินเชื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพและฟื้นฟูกิจการ ติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารออมสินและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ