พล.ร.อ.หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อดีตองคมนตรีถึงแก่อสัญกรรม

วันที่ 02 เม.ย. 2560 เวลา 19:33 น.
พล.ร.อ.หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อดีตองคมนตรีถึงแก่อสัญกรรม
พล.ร.อ.หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อดีตองคมนตรี ถึงแก่อสัญกรรมในวัย 82 ปี ตั้งศพวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โปรดเกล้าฯ รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 2 เม.ย พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช อดีตองคมนตรี ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อดีตผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ ได้ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคมะเร็งปอดในวัย 82 ปี เมื่อวันที่ 2 เม.ย. เวลา 14.09 น.

สำหรับหมายกำหนดการพิธีศพมีดังนี้

วันที่ 3 เม.ย. เวลา 17.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (สวดพระอภิธรรม 1 จบ) ต่อเนื่องด้วยพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์รวม 7 วัน ซึ่งจะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น.ระหว่างวันที่ 4-9 เม.ย. งดวันจักรี ที่ 6 เม.ย.

วันที่ 10-12 เม.ย. พิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลา 19.00 น. (งดพวงหรีด) 

พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี มีชื่อเล่นว่า "ตุ้ย" เกิดเมื่อวันที่ 1 ก.ค. พ.ศ. 2477เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิงอุศนา ปราโมช ณ อยุธยา สมรสกับท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (สกุลเดิม ชลวิจารณ์) มีบุตรทั้งหมด 5 คน

ในวัยเด็ก ท่านได้รับการศึกษาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ จนสำเร็จปริญญาตรี จากนั้นก็ได้เข้าศึกษาในหลักสูตรเนติบัณฑิตที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายเกรส์ อินน์ จนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษ

หม่อมหลวงอัศนีเข้ารับราชการทหารที่กรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม จนได้รับยศเป็นเรือเอก จากนั้นก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าทำงานที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ และได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512

ในปี พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงอัศนีดำรงตำแหน่งองคมนตรี รวมทั้ง ได้รับพระทานยศเป็น พลเรือเอกในตำแหน่งนายทหารพิเศษ ประจำกองบังคับการ กรมทหารราบที่ 3 รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ม.ล.อัศนี ปราโมช มีผลงานทางดนตรีมากมาย เป็นนักไวโอลิน นักวิโอล่า ผู้ประพันธ์เพลง และผู้อำนวยเพลง เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ทำให้ได้รับการยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) เมื่อปี พ.ศ. 2537

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต