สปส.จ่ายค่ารักษาปีละ2.2หมื่นล้าน

วันที่ 08 ก.ย. 2553 เวลา 21:10 น.
ประกันสังคมจ่ายเงินค่ารักษาผู้ป่วยปีละ 2.2 หมื่นล้าน โรคท็อปฮิตได้แก่ไขมันในเลือดสูง ความดัน เบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่องและต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

นายยุพ นานา ผู้ช่วยรมว.แรงงาน เปิดเผยว่าปัจจุบันสำนักงานประกันสังคม (สปส.) มีค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนกว่า 2.2 หมื่นล้านต่อปี

โดยที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรกประกอบด้วยโรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิดสูง โรคเบาหวาน โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษซึ่งเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงหากไม่รักษาอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุที่ผู้ประกันตนเจ็บป่วยจากโรคเหล่านี้เนื่องจากการขาดการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดความเครียดและอาจส่งผลให้ผู้ประกันตนมีโอกาสที่แก้ปัญหาโดยการใช้สารเสพติดได้

ทั้งนี้ลูกจ้างที่เข้าระบบประกันสังคมมีทั้งสิ้น 9.4 ล้านราย มีเงินที่สปส.ดูแลรวม 7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นเงินกองทุนสงเคราะห์บุตรและชราภาพซึ่งเป็นเงินออมที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบทุกเดือนๆ 5.6 แสนล้านบาท