กรมชลฯเดินหน้าสร้างแหล่งเก็บน้ำลดเสี่ยงภัยแล้ง

วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 18:50 น.
กรมชลฯเดินหน้าสร้างแหล่งเก็บน้ำลดเสี่ยงภัยแล้ง
กรมชลประทานเดินหน้าสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ 34 แห่งให้แล้วเสร็จในปี 60 เพิ่มน้ำต้นทุนลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณ 2,736.94 ล้านบาท ในการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและโครงการแก้มลิงรวม 34 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำจำนวน 10 แห่ง และโครงการแก้มลิง 24 แห่ง หากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้ 419.88 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากภัยแล้งให้กับประชาชนมากกว่า 19,600 ครัวเรือน

“จากอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 10 แห่ง ขณะนี้กรมชลประทานได้สร้างแล้วเสร็จ 2 แห่ง คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จ.ยโสธร มีความจุ 12.40 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,200 ครัวเรือน และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง มีความจุ 9.20 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,048 ครัวเรือน ซึ่งอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำ เพื่อให้ทันต่อการรับมือกับฤดูแล้งนี้” อธิบดีกรมชลประทานกล่าว.