ฟินแลนด์ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในไทย

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 16:32 น.
ฟินแลนด์ร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในไทย
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯเตรียมจัดสัปดาห์หนังสือฯ ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15เป็นครั้งแรกที่ประเทศฟินแลนด์ร่วมงานด้วย

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) ประกาศความพร้อมจัด “งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45  และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15 (45th Nation Book Fair and 15th Bangkok International Book Fair 2017)” จัดภายใต้แนวคิด “อ่าน อ่าน และอ่าน”ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 15  เป็นงานแสดงหนังสือที่ได้รับความสนใจ และรอคอยจากบรรดาคนรักการอ่านมาตลอด ในปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่สวนกระแสเศรษฐกิจ มีสำนักพิมพ์ไทยตอบรับเข้าร่วมงานกว่า 430 แห่ง รวมทั้งสิ้น 947 บูธ บนพื้นที่ประมาณ 21,000 ตารางเมตร

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ประเทศฟินแลนด์ เข้าร่วมงานในฐานะ ประเทศรับเชิญเกียรติยศ  เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งประเทศฟินแลนด์ด้วยกิจกรรม “The Joy of Reading – Key to Lifelong Learning” โดยนำเสนอหนังสือหลากหลายประเภทส่งตรงจากฟินแลนด์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวรรณกรรม และงานออกแบบต่างๆ พร้อมส่งเสริมการอ่านด้วยมุมอ่านหนังสือ

“การอ่านถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างประเทศอย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาในทิศทาง ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลได้  เพราะการอ่านสามารถสร้างคนที่มีคุณภาพ คนถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของการที่จะพัฒนาประเทศในทิศทางต่างๆ  ซึ่งถ้าคนในชาติอ่านมากขึ้น ก็จะมีความรู้ ความคิด สมาธิ วิสัยทัศน์ การขบคิด และวิจารณญาณในการพิจารณาประเด็นต่างๆเพิ่มขึ้น” นายจรัญกล่าว

สำหรับ ไฮไลท์ซึ่งเป็นจุดเด่นของงานสัปดาห์หนังสือในทุกครั้งปีนี้คือ “นิทรรศการ หนังสือที่ระลึกงานศพ : มรดกวัฒนธรรมประจำชาติ” โดยร่วมกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  มีไฮไลท์เด่นคือ หนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว”  “พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” และ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” รวมถึงหนังสือที่ระลึกงานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ บุคคลสำคัญ และหนังสือที่ระลึกงานศพที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์ด้วย

นอกจากนี้ ทางหอสมุดแห่งชาติ จะจัดเสวนาวิชาการในวันที่ 30 มีนาคม โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง และ นายธีระ แก้วประจันทร์ มาร่วมเป็นวิทยากรด้วย