สภาสตรีแห่งชาติฯจับผู้สูงวัยเต้นZumbaป้องกันอัลไซเมอร์

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 16:25 น.
สภาสตรีแห่งชาติฯจับผู้สูงวัยเต้นZumbaป้องกันอัลไซเมอร์
สภาสตรีแห่งชาติฯจัดโครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงวัยพร้อมจับเต้น Zumba Gold ป้องกันอัลไซเมอร์

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ชีวิตสดใส ผู้สูงวัยสุขสันต์” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ และอยู่อย่างมีความสุข โดยมี นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา ประธานฝ่ายวิชาการ ในคณะกรรมการบริหาร สภาสตรีแห่งชาติฯ ในฐานะประธานจัดทำโครงการฯ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน  และมีผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมคับคั่ง ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง

ทั้งนี้  ผศ.อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์  ภริยา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ  และนำออกกำลังกายในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ด้วย

ดร.วันดี กล่าวว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงสภาพปัญหา และความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของสูงอายุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ผู้สูงอายุเมื่อมีอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆของร่างกายจะเสื่อมสภาพตามวัย  การออกกำลังการที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งจะช่วยในการส่งเสริมและป้องกันโรค ทำให้เกิดผลดีต่อร่างกาย

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย  “การยืดเหยียดกล้ามเนื้อพื้นฐาน” โดยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ จากบัณฑิตคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนา เรื่อง “การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  หลังจากนั้นมีการออกกำลังกาย ในการเต้น Zumba Gold เพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ ร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต