ยื่นสนช.ดันกฎหมายคุมโฆษณานมผง

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เวลา 14:14 น.
ยื่นสนช.ดันกฎหมายคุมโฆษณานมผง
กลุ่มภาคประชาชนยื่นสนช.ดันกฎหมายคุมโฆษณานมผง หวั่นกระทบแม่ให้นมลูก

เครือข่ายภาคประชาสังคม อาทิ เครือข่ายครอบครัว เครือข่ายองค์กรผู้หญิง เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานผู้หญิง ยื่นหนังถึงนายพีระศักดิ์  พอจิต  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)คนที่ 2 เพื่อขอให้สนช.สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ… เพื่อให้ควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก เพื่อคุ้มครองแม่และเด็กที่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์นมผงจากการส่งเสริมการตลาดที่ขาดจริยธรรม

นางประนอม  เชียงอั๋ง  รองประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และผลิตภัณฑ์หนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน ธุรกิจตลาดนมผสมได้แทรกซึมและเข้าถึงแม่อย่างแยบยล ลูกสาวตนไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจ.นนทบุรี เมื่อออกจากโรงพยาบาลได้รับชุดของขวัญที่ประกอบด้วยผ้าอ้อมสำเร็จรูป และนมผง พร้อมกับมีแบบสอบถามแม่ว่า หากไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแจะตัดสินใจเลือกนมผงยี่ห้อใดเช่นเดียวกับ สาวโรงงานรายหนึ่งที่เพิ่งคลอดลูก พยาบาลก็ให้เด็กแรกเกิดรับประทานนมขวดทันที ซึ่งแม่ทั่วไปอาจรู้เท่าไม่ทัน การออกกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องสุดโต่งเพราะเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานและบุคคลที่น่าเชื่อถือโดยไม่มีการตลาดแอบแฝง และขอให้เพิ่มจำนวนวันลาคลอดจาก เดิม 90 วัน เป็น 120 วัน โดยได้รับเงินเดือนเต็มจำนวน

ขณะที่น.ส. อรุณี  ศรีโต แกนนำเครือข่ายแรงงานนอกระบบ กล่าวว่า ที่ผ่านมาแม้จะการห้ามโฆษณานมผงสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี แต่ก็ไม่สามารถควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดนมผงไทยได้ โดยพบการละเมิดหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนมแม่ด้วยการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กที่ขาดจริยธรรม เช่นการโฆษณาอวดอ้างจนเกินจริง อีกทั้งมีการพยายามเข้าถึงแม่ ด้วยการโทรศัพท์โน้มน้าวให้แม่เห็นถึงความสำคัญให้ลูกกินนมผง โดยใช้คำพูดทำให้แม่ขาดความมั่นใจ รวมทั้งการส่งเสริมการตลาดในโรงพยาบาลที่รุกเข้าถึงแม่ และบุคลากรทางการแพทย์ด้วยการสนับสนุนตัวอย่างนม แก่คุณแม่หลังคลอด การให้การสนับสนุนทางการวิจัย การจัดประชุม หรืออุปกรณ์แก่สถานบริการสุขภาพและบุคลากร ทำให้แม่ล้มเลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยซื้อนมผงมาเสริมแทน

ด้านนายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ขอให้เครือข่ายไม่ต้องกังวล เพราะ พ.ร.บ.ดังกล่าว รัฐบาลเป็นคนเสนอมาและสนช.ได้รับหลักการไปแล้ว และคาดว่าคณะกรรมการจะพิจารณาแก้ไขข้อเรียกร้องให้รัดกุม ขณะนี้ทราบว่า พ.ร.บ.ดังกล่าวพิจารณาใกล้เสร็จแล้วและจะพิจารณาวาระ 2และ3 ภายในเดือนนี้